Gezamenlijke 4 mei herdenking 2012

Op vrijdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Markt 80, 2611 GW te Delft.

Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.

Voorgangers zijn Ton Nap, voorganger van de ABC-Kerk Delft, en Willem Jan Dekker, predikant van de wijkgemeente Mattheüs van de Hervormde Gemeente te Delft.
Organist is Bas de Vroome. Medewerking wordt verleend door Jacobine van den Brink (solozang).

De dienst duurt ongeveer een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage.

Iedereen is van harte welkom.

Hier de tekst van het persbericht4mei2012.

Vasten niet losmaken van gebed

Het is populair aan het worden in de veertig dagen voor Pasen, merkt ook bisschop De Korte van het noordelijk bisdom. Het valt hem op dat bij katholieken én protestanten het persoonlijk vasten terugkomt en een groeiend aantal mensen zich onthoudt van voedsel of iets anders.Lees verder

Christelijk-islamitische samenwerking

Ds. Herman Koetsveld (‘Manifest van Advent 2009) en Enis Odaci (Convenant van Vertrouwen 2010) verzetten zich tegen de toename van verharding en angst in de samenleving, en roepen op tot vertrouwen en verbondenheid. Zij hebben nu samen de nieuwe website www.koetsveld-odaci.nl in het leven geroepen: ‘Zo willen wij middels verbindende taal (geput uit onze beider tradities) een bijdrage leveren om het vertrouwen in onze samenleving te voeden. Wat ons betreft zeer noodzakelijk om de angst voor ‘de ander’ en de verharding van het maatschappelijk debat tegen te gaan.’ Koetsveld en Odaci zijn bereid om in plaatselijke gemeenten over dit onderwerp een inleiding of een workshop te komen geven. Meer informatie: www.koetsveld-odaci.nl