25 november – 10 december | Delft kleurt oranje

Met de actie “Orange the World” van 25 november tot 10 december wordt aandacht gevraagd voor het minimaliseren van geweld tegen vrouwen. De actie loopt als een oranje spoor door Nederland en de rest van de wereld door zoveel mogelijk gebouwen oranje te kleuren. Ook het stadhuis op de Markt en de Nieuwe Kerk kleuren dit jaar oranje. Veel Delftse kerken en geloofsgemeenschappen besteden in deze periode aandacht aan deze campagne: er wapperen vlaggen voor de ingang, er worden oranje kaarsen gebrand en er zal in overdenkingen en gebeden aandacht zijn voor het geweld tegen vrouwen.

Alle informatie over de actie is te vinden op Orange the World

Vanaf 16 november | Binnenstadskerken ’s middags open

Vanaf maandag 16 november zijn de Nieuwe Kerk en de Maria van Jessekerk open voor een moment van stilte en bezinning, gebed of het opsteken van een kaarsje. De Nieuwe Kerk is open op maandag, dinsdag en woensdag van 12.00 tot 15.00 uur; de Maria van Jessekerk is op de andere dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
U kunt dan even binnenlopen voor een moment van bezinning, een gebed of een luisterend oor.
Ook als vanaf 19 november de Nieuwe Kerk doordeweeks weer museaal geopend is, is er voor Delftenaren de gelegenheid op de genoemde tijden voor bezinning of gesprek binnen te komen zonder toegang te betalen.

1 november | Allerheiligen en bevestiging

Op zondag 1 november nam pastoor Robin Voorn afscheid van de Oud-Katholieke parochie in Delft, en als voorzitter van de Raad van Kerken in Delft.
In een eucharistieviering in de kerk aan het Bagijnhof werd hij bevestigd als krijgsmachtpredikant. Omdat door de coronamaatregelen de capaciteit van de kerk zeer beperkt is, kon maar een kleine groep mensen fysiek aanwezig zijn, en alleen op persoonlijke uitnodiging. Kon u hier niet bij zijn? De viering is nog te bekijken via deze livestream https://youtu.be/Yjhd-FNJK68
De liturgie is te downloaden via https://delft.okkn.nl/fman/3656.pdf

1 of 2 november | Steek een kaarsje aan!

“Lichtjes voor Delft” is in de afgelopen jaren een kleine Delftse traditie geworden op de eerste zondag van november. Bij dit moment van gezamenlijk gedenken is er gelegenheid om op de Markt een kaarsje aan te steken om stil te staan bij dierbaren die zijn overleden, met aansluitend een korte dienst in de Nieuwe Kerk.
Helaas kan dit jaar “Lichtjes voor Delft” niet doorgaan. Verschillende Delftse kerken bieden op de eerste of laatste zondag van november wel een dienst aan die in het teken van gedenken staat. Deze diensten zijn veelal online te volgen.

Ook los van “Lichtjes voor Delft” kunt u een kaarsje aansteken om stil te staan bij wie je mist. Dat kan door op 1 of 2 november een kaars voor je raam te zetten. Als we dat samen doen, biedt dat verbondenheid in het gemis.

Kaarsen in de kerk
Ook zijn er dagelijks in Delft twee kapellen open waar je een moment van bezinning kunt hebben en een kaarsje kunt aansteken.
In het centrum kan dat van 09.30-17.00 uur in de Jozefkapel in de Maria van Jessekerk op de Burgwal.
In de Voorhof is dagelijks van 09.00-17.00 uur een kapel open in de Adelbertkerk, Minervaweg 7.

Kaarsen digitaal
Op de website van de Hofkerk, onder het kopje ‘Kerkdiensten’ en het bericht ‘Kaarsje branden’ (klik hier) kun je een naam noemen voor wie je een kaarsje wilt branden of een gedachte wilt achterlaten.
Ook kun je een digitaal kaarsje aansteken via de website van KRO-NCRV. Op 2 november om 20.25 uur op NPO2 staat het programma “Voor wie steek jij een kaarsje op?” in het teken van het omkijken naar bekende en onbekende Nederlanders die ons zijn ontvallen. U kunt meedoen via deze link.
Wilt u een gedachte kwijt of een vraag stellen rond gedenken en gemis, dan kunt u ook mailen naar gelovenindelft@gmail.com

We hopen volgend jaar weer samen onze dierbaren te kunnen gedenken met Lichtjes voor Delft op de Markt en in de Nieuwe Kerk!

UPDATE Dovendiensten november IC Delfland

Het bestuur van de Interkerkelijk Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam deelt u mee dat de gecombineerde kerkdienst van zondag 1 november 2020 NIET doorgaat. Deze zou worden gehouden in de Hervormde Kerk te Bergschenhoek.

De directe aanleiding hiertoe is de maatregel van de Nederlandse Overheid om nog maar 30 kerkgangers per dienst toe te laten. Daardoor kunnen er minder kerkgangers naar de kerk. Wat ook gevolgen heeft voor de groep dove kerkgangers die bij die dienst aanwezig kan zijn.

Alle geplande dovendiensten in oktober, november en december gaan vooralsnog gewoon door. Ook de gecombineerde kerkdienst op 8 november in de Hofkerk te Delft gaat vooralsnog gewoon door. En ook de gecombineerde kerkdiensten op 6 en 13 december 2020 te Rotterdam gaan vooralsnog gewoon door. Tenzij de Nederlandse Overheid op korte termijn nieuwe beperkende maatregelen neemt, waardoor ook deze diensten niet meer kunnen worden gehouden.

De dove/slechthorende gemeenteleden kunnen een kerkdienst in gebarentaal online volgen via www.doofenkerk.nl.  Of via de website www.opwegmetdeander.nl