7 juli | St. Ursuladag | Maria van Jessekerk

Op zondag 7 juli a.s. is het St. Ursuladag. Voor de naam St. Ursula is in 2009 gekozen toen de vier R.-K. kerken in Delft na een fusie één parochie werden. De nieuwgevormde stadsparochie is gewijd aan “Ursula van Keulen”. Voor haar is gekozen omdat zij tot de reformatie de patroon was van de Nieuwe Kerk. Op 7 juli is er een gezamenlijke viering om 10.00 uur waarin pastoor Verbakel voorgaat. Leden van de koren van de verschillende kerken zingen mee bij deze viering. Ook zijn er verschillende workshops. De organist van de kerk, dirigent/ organist Petra Veenswijk, zal iets over orgelmuziek vertellen en de verschillende klankkleuren laten horen van het grote Maarschalkerweerd orgel (1893) van de kerk. Verder zullen leden van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED), Wim van Leeuwen en Ad van Geest, een lezing geven met beelden over de nieuwe tentoonstelling die is te zien in de kerk. Ook tonen zij beelden van de recentelijk afgeronde restauratie van de staties van de voormalige Hippolytuskerk. Wij nodigen iedereen uit om deze Ursuladag gezamenlijk met ons te vieren.

St. Ursula van Keulen

30 juni | Orgelconcert Maria van Jessekerk

De Zwitserse organiste Pascale van Coppenolle bespeelt op 30 juni het grote Maarschalkerweerdorgel. Pascale is stadsorganiste van Biel en docent orgel- en kerkmuziek aan de Hogeschool voor Kunsten in Bern.
Op het programma staan werken van Bach, gevolgd door Widor, het Moderato uit de Symphonie Gothique. Verder omvat het programma werken van Ernest Bloch en de Luxemburger Jazzcomponist Marc Mangen. Zij sluit haar concert af met een compositie van de Belg Joseph Jongen “Chant de May” en de 8ste Sonate van de Duitse (in Liechtenstein geboren) componist Josef Rheinberger.
Het concert begint om 15.00 uur. Beelden van het spel van de organist zijn te zien op groot beeldscherm. De toegang is vrij, wel is er een collecte na afloop. Ook is er de mogelijkheid om na het concert de organist te ontmoeten onder het genot van het drinken van een kopje koffie of thee in de Jozefzaal van de kerk. Meer informatie over het orgel is te vinden op de website: www.veenswijkorgel.nl.

6 juli | Delftse Diaconale Dag | Marcuskerk

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Delft en de Delftse Raad van Kerken nodigen iedereen – van alle Delftse kerkgenootschappen – uit voor de eerste Delftse Diaconale Dag. Drie workshops: Kerk in de Buurt, Goed Rentmeesterschap, Jeugddiaconaat. Een lezing door Tom Kroon over kernwaarden, duurzaamheid en samen delen. Verder zang en muziek, en afsluiting met borrel en BBQ. Aanvang: 12.30 uur, afsluiting 17.30 uur.
Geïnteresseerd? Meld u aan via info@diaconie-delft.nl

23 juni | Mass and Evensong | Oud-Katholieke Schuilkerk

Op zondag 23 juni 2019 vinden in de Oud-Katholieke Schuilkerk twee bijzondere vieringen plaats: Mass and Evensong. Voorganger is pastoor Robin Voorn. Een projectkoor onder leiding van David Hurley (voormalig lid van The King’s Singers) verzorgt het muzikale gedeelte. De begeleiding is in handen van organist Jeroen de Ridder.
Praktische informatie:
Aanvang mis: 10.00 uur Aanvang Evensong: 16.30 uur
Beide vieringen zijn vrij toegankelijk. Een gift tijdens de collecte is welkom.

Mass and Evensong 2019 is een samenwerking met Koorschool Delft van Petra Weijers. Zij is naast repetitor ook organisator van dit project.

13 juni | Kijken in de ziel | Schuilkerk Bagijnhof

Delft en de TU, Delft en wetenschap; ze horen bij elkaar. Maar wetenschap en de kerk en wetenschappers en de kerk? Die worden nogal eens als onverenigbaar gezien. Waarom eigenlijk? De Schuilkerk werd ooit gebouwd in een tijd dat geloofs- en gewetensvrijheid niet vanzelfsprekend waren. Nu is die vrijheid wel vanzelfsprekend. In die vrijheid worden in de Schuilkerk dit jaar vier prominente wetenschappers van de TU uitgenodigd. Zij krijgen in de kerk een podium om over hun eigen actuele onderzoek te vertellen. Na deze presentatie gaan we met de wetenschappers in gesprek over hun drijfveren, inspiratie, motivatie, ethiek en zingeving. Een inhoudelijk gesprek waar we als kerk graag ruimte voor scheppen. De laatste spreker van dit seizoen is dr. TIMON IDEMA, verbonden aan de afdeling Bionanoscience van de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen. Hij leidt daar een onderzoeksgroep in de theoretische biofysica en geeft college in verschillende natuurkundevakken. Het onderzoek waar hij over zal vertellen gaat over de vorm en dynamica van biologische membranen, die de rand van elke levende cel vormen en cruciaal zijn voor processen zoals het opnemen van voedsel en het delen van cellen. Dit onderzoek heeft meerdere medische toepassingen, waaronder het herkennen van tumoren en het specifiek afleveren van medicijnen. Meer informatie: http://idemalab.tudelft.nl
PRAKTISCHE INFO Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie/ thee. Afsluiting: 21.30 uur, met een drankje. Toegang: Gratis, vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Kijken in de Ziel is een initiatief van de Oud-Katholieke Parochie HH Maria en Ursula Delft (http://delft.okkn.nl).