Kennismaken met het christelijk geloof | Start Alpha-cursus | januari en februari

Is er meer? Wie is Jezus? Hoe kan je bidden? Geneest God vandaag nog? Dit is een greep uit de thema’s van de bekende Alpha-cursus die in de komende weken van start gaat in Delft. Verschillende kerken bieden deze kennismakingscursus met het christelijk geloof aan. In een ongedwongen sfeer worden kernthema’s van het geloof behandeld. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De eerste avond is een vrijblijvende introductieavond.

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar.  De bijeenkomst start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een  inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. De Alpha-cursus biedt ruimte om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. De cursus is gratis. Soms wordt er voor de maaltijden een bijdrage gevraagd. Een overzicht van de cursussen is te vinden op www.alphacursus.nl.

Er zijn in Delft introductieavonden (incl. maaltijd) op de volgende dagen:
>> donderdag 24 januari om 19.00 uur in de Zuiderkerk, Achterom 46 (Evangeliegemeente Morgenstond,
info: alpha-cursus@morgenstonddelft.nl);
>> maandag 3 februari om 19.00 uur in de Bethlehemkerk, Floresstraat 2 (Protestantse gemeente, info: 015 – 2136846);
>> donderdag 20 februari om 18.30 uur in Taste, R. Holstlaan 751 (Redeemer International Church info: join@alphadelft.nl);
>> in april: Studenten Alpha, Confide, Oude Delft 9 (info: delftstudentalpha@gmail.com).

Bid mee in Delft | Week van Gebed voor de Eenheid | 19 – 26 januari

Van zondag 19 t/m zondag 26 januari 2020 geven de Delftse kerken opnieuw samen invulling aan de internationale Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Bij alle diversiteit willen ze zo laten zien dat eenheid begint met elkaar ontmoeten voor het aangezicht van God, in het besef het van God te moeten hebben. Hij verbindt ons als christenen aan elkaar.

Van maandag t/m zaterdag is er, telkens van 19.30 u tot uiterlijk 20.30 uur, een gebedsbijeenkomst in een andere kerk, georganiseerd door verschillende combinaties van kerken. Door die samenwerking komen verschillende tradities en stijlen bij elkaar. De gebedsbijeenkomsten zijn een mooie gelegenheid om elkaar als Delftse christenen te ontmoeten en iets van elkaars kerkelijke cultuur te ontdekken. De ene avond heeft de bijeenkomst meer het karakter van een vesper, de andere avond meer het karakter van een bidstond. In elke bijeenkomst bent u van harte welkom: een mooie gelegenheid om eens te buurten in een andere kerk. De start van de Week van Gebed vindt plaats in de gebruikelijke trioviering van de Rooms Katholieke Sacramentskerk en de Protestantse wijkgemeenten Immanuël en Delfgauw, op zondag 19 januari om 10.00 u in de Sacramentskerk aan de Nassaulaan. De afsluiting is een gezamenlijke vesper georganiseerd door de Delftse Raad van Kerken in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal, op zondag 26 januari om 18.30 u.

DATUM LOCATIE KERK/(WIJK)GEMEENTE
Zondag 19 jan 10.00 uur Sacramentskerk Nassaulaan 2, Delft – RK Sacramentskerk
– PGD Immanuel
– PKN Delfgauw
Maandag 20 jan 19.30 uur Adelbertkerk Minervaweg 7, Delft – PGD Vierhoven – PGD Mattheus
– RK Adelbert
Dinsdag 21 jan 19.30 uur Franciscus en Clarakerk Raamstraat 78, Delft – RK Raamstraat
– PGD Hof van Delft
– ABC Kerk Delft – Vrijzinnig Delft
Woensdag 22 jan 19.30 uur Lutherse Kerk Noordeinde 4, Delft – ELG
– PGD Binnenst-Vrijenb.
– Oud-Katholieke Kerk

Donderdag 23 jan 19.30 uur Zuiderkerk Achterom 46, Delft – Ev. Gem. Morgenstond – Vergadering van Gelovigen
Vrijdag 24 jan 19.30 uur Het Boek Sandinoweg 151 Chr. Geref. Kerk
Geref. Kerk Vrijgemaakt
Zaterdag 25 jan 19.30 uur Nieuwe Kerk Engelstalig:
ICF Delft
Redeemer Int. Church
RCCG Mount Zion
Zondag 26 jan 18.30 uur Maria van Jessekerk Burgwal 20, Delft Raad van Kerken Delft | slotviering

Nieuwsbrief Winter 2020 IC Delfland-Rotterdam | Overzicht dovendiensten t/m maart

In de onderstaande Nieuwsbrief Winter 2020 van de Interkerkelijke Commissie (IC) Delfland-Rotterdam voor de pastorale verzorging van doven treft u een overzicht aan van kerkdiensten en activiteiten die worden georganiseerd voor de doven binnen de regio Delfland-Rotterdam. 
De IC Delfland-Rotterdam maakt deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Daarin zijn de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt vertegenwoordigd.

Concerten in januari

Niets te doen in januari? Kijk in de evenementenkalender en bezoek een concert, zanguitvoering of een andere inspirerende muziekbijeenkomst in een van de vele Delftse kerkgebouwen.