Vanaf 6 april | Nieuwe Kerk en Maria van Jessekerk open voor stilte en bezinning

Vanaf maandag 6 april kunnen Delftenaren elke middag even de Maria van Jessekerk of de Nieuwe Kerk binnenlopen voor een moment van rust of voor een luisterend oor. Voor deze openstelling gelden natuurlijk de geldende landelijke spelregels over afstand houden en afzien van een bezoek als je verkouden of ziek bent.

Op maandag- t/m woensdagmiddag is de Nieuwe Kerk aan de Markt geopend van 12.00 tot 15.00 uur, voor maximaal 20 bezoekers tegelijk. Bezichtiging van de expositie en het grafmonument van Willem van Oranje is niet mogelijk. Op Tweede Paasdag is de kerk gesloten.
Op donderdag- t/m zaterdagmiddag staan de deuren van de Maria van Jessekerk aan de Burgwal open van 12.00 tot uiterlijk 17.00 uur. De Maria van Jessekerk is ook open op zondagochtend van 11.00-12.00 uur en zondagavond van 18.00-19.00 uur. In de kerk is op zondagavond gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen en het Heilig Sacrament is dan uitgesteld.
In beide kerken is gelegenheid om even te zitten, stil te zijn, een gebed achter te laten, of in gesprek te gaan met een van de aanwezige vrijwilligers. In de Mariakapel van de Maria van Jessekerk (ingang in de Jozefstraat) is elke dag van 9.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid een kaarsje te branden. Digitaal kunt u een gebed of een gedachte achterlaten op Dekerkdichtbij. Op deze site kunt u ook lezen waar u met een vraag om hulp of om een gesprek terecht kunt.

Vanuit de Nieuwe Kerk | Van Palmzondag tot Pasen

De Protestantse Gemeente Delft organiseert een reeks Delft-brede vieringen en vesperdiensten rondom de Stille Week en met Pasen. Hieronder vindt u het programma. Alle diensten zijn te beluisteren en te zien via www.kerkomroep.nl (zoek naar Nieuwe Kerk Delft) en YouTube

U kunt aan de hand van onderstaand liturgieboekje mee-lezen en -zingen!

Vespers Stille Week 2020

Palmzondag 5 april 10.00 uur
Voorganger: Vicaris Barbara Broeren & Ds. Arnold Vroomans
Organist: Bas de Vroome

Vespers in de stille week

Maandag 6 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Martin van Oordt – wijkgemeente Mattheus
Organist: Bas de Vroome

Dinsdag 7 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Christiaan Olie – wijkgemeente Maranatha
Organist: Peter Rodenburg

Woensdag 8 april 19.30 uur
Voorganger: Proponent Rene Strengholt – Geloven in Delft Organist: Bas de Vroome

Witte Donderdag 9 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans – wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban
Organist: Peter Verhoeks

Witte Donderdag 9 april 20.30 Zingen met Peter Verhoeks – Passie en Pasen
Peter speelt bekende liederen rondom Pasen.
Hij nodigt u van harte uit om mee te zingen!
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans
Organist: Peter Verhoeks

Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans
Organist: Bas de Vroome

Paaswake – dienst van lezingen en gebed
Stille Zaterdag 11 april 22.00
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans & Pastoor Robin Voorn
Organist: Peter Verhoeks

Paasochtend 12 april 10.00 uur
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans & Pastoor Robin Voorn
Organist: Peter Verhoeks

Ook vanavond luiden ze weer…

De “klokken van hoop” klinken vanavond weer over de stad. De Delftse kerkklokken laten een geluid van troost en bemoediging horen, dit keer vergezeld door de Bourdon van de Oude Kerk. Vanavond – en alle woensdagen in april – van 19.00 tot 19.15 uur.

11 april | STILLE ZATERDAG | HOOPVOL LICHT IN ALLE HUIZEN

De Raad van Kerken in Delft roept alle aangesloten kerken op zich aan te sluiten bij een initiatief dat inmiddels als een “lopend vuurtje” door het land gaat: zet een kaars voor je raam! We willen dat doen op de avond van Stille Zaterdag, 11 april.
Zo laten we het licht schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop aan elkaar door.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Within our darkest night, you kindle the fire,
that never dies away, that never dies away.

De kerk is dichtbij u – juist nu!

De gezamenlijke Delftse kerken delen daden en woorden van troost en gebed. In deze moeilijke tijd, waarin vanwege de coronacrisis het persoonlijk contact van mens tot mens steeds lastiger wordt, willen de kerken in Delft een reikende hand en een luisterend oor bieden.

Via DE KERK DICHTBIJ kunt u in contact komen met een van de kerken in Delft. U kunt een gebedsintentie achter laten – ook anoniem als u dat wilt –  of een vraag om hulp of advies stellen. Er zijn woorden van troost die u kunnen opbeuren. Via het email adres dekerkdichtbij@gmail.com kunt u contact opnemen. U krijgt altijd antwoord.

#Coronahulp Delft | Vraag en aanbod

Vele instanties in Delft werken samen om hulp te bieden in deze moeilijke tijd. Als kerken in Delft sluiten we hier graag bij aan. Hieronder een overzicht van Delftse hulpbronnen:

Delft voor Elkaar
Hier kunt u terecht met al uw (hulp)vragen. Uw vragen worden waar nodig doorgezet naar de Matchmaker; een sociaal werker die vraag en aanbod bij elkaar brengt.
U kunt via 015 7600 200 of via e-mail info@delftvoorelkaar.nl terecht voor allerhande vragen; of het nu gaat om een luisterend oor, boodschappen doen, opvang kids, etc. Dit kan voor uzelf zijn, maar ook voor een familielid, een vriend(in), buurman of buurvrouw.

Stichting Present
Stichting Present Delft wil graag in deze onrustige tijd doorgaan met het verbinden van kleine groepjes vrijwilligers aan mensen in Delft die wel wat aandacht en contact kunnen gebruiken. Inmiddels is de stichting ook aangesloten bij de landelijke campagne #nietalleen. Voor meer info zie https://nietalleen.nl

Ook als u hulp wilt aanbieden, kunt u bij deze organisaties terecht.