27 september | Pulse Event | Een nieuwe impuls voor de kerk?

De coronacrisis heeft de kerken stilgezet. Hoe vormen we nog een gemeenschap, nu de samenkomsten zijn weggevallen? Heb ik de kerk nog wel nodig om te geloven? Biedt de coronacrisis misschien nieuwe kansen?
Die vragen komen zondagavond 27 september aan bod tijdens de eerste digitale versie van Pulse Events. Met prikkelende stellingen, online discussies en filmpjes belooft het een inspirerende avond te worden.

Via een livestream dagen drie sprekers de kijkers uit:
– Radio-dj en tv-presentator Joram Kaat stelt dat jongeren behoefte hebben aan nieuwe vormen, zoals BEAM, het jongerenplatform van de EO, waarvan hij het gezicht is.
– Volgens predikant Marleen Blotens draait kerk-zijn om ontmoeting en houdt de coronacrisis ons een spiegel voor: zijn we als kerkganger toeschouwer of deelnemer?
– Theoloog en publicist Stefan Paas gaat in op de vraag wat er verandert aan geloven door online diensten. Voor hem lijkt dit een beetje op het spelen van computerspel FIFA: superleuk, maar is het voetbal?

Luister, reageer en discussieer mee: schakel op 27 september om 20.00 uur in via laptop of mobiel.
De link voor de livestream: www.tiny.cc/pulseeventsdelft

Vanaf 26 september | Sacramenten in beeld | Maria van Jessekerk

Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) heeft gewerkt aan een nieuwe wisseltentoonstelling over ‘De Sacramenten’. Vanwege het coronavirus is de geplande opening met lezing uitgesteld tot 26 september om 10.00 uur. De opening voorafgegaan door een lezing over De Sacramenten zal, rekening houdend met de dan geldende richtlijnen van het RIVM, plaatsvinden in de Maria van Jessekerk. Ds. Taco Smit, predikant in de Lutherse Kerk, neemt ons mee in de verhalen over de twee Sacramenten in de Protestantse Kerk t.w. Doop en Avondmaal. Pastoor Robin Voorn, pastoor van de Oud-Katholieke Kerk (OKK), zal ons vertellen over de zeven Sacramenten die in de RK en OKK-kerk bestaan.

De tentoonstelling “Sacramenten in beeld”

In deze tentoonstelling worden bijzondere voorwerpen getoond, zoals een afdruk van een beschildering in de voormalige doopkapel van de Maria van Jessekerk van Christus die gedoopt wordt door Johannes de Doper. Daarnaast unieke doopschalen, doopkannen, doopschelpen, maar ook twee doopboeken uit vervlogen tijden: het oudste in Delft aanwezige doopboek van de Oude Kerk van 1616-1624 en van de RK Schuilkerk aan de Oude Langendijk (De Papenhoek) uit 1677-1683. Een mooi doopjurkje van 125 jaar oud. Voor het Avondmaal/ de Eucharistie worden avondmaalbekers, schalen en collectevazen van vroeger getoond. Van de RK/OKK-eredienst zijn er weer prachtige voorwerpen, zoals een monstrans die voor de eerste keer getoond wordt, een ciborie, kelken, pateen en een kazuifel waar de consecratie op is aangebracht. Kortom, weer een tentoonstelling die u doet verwonderen.

U wordt van harte uitgenodigd deze lezing en opening van de tentoonstelling op 26 september bij te wonen. Aanmelding vooraf is niet nodig! Vanwege de coronamaatregelen en de voorschriften van de Rijksoverheid, wordt uw naam bij de ingang opgeschreven voor het geval dit nodig blijkt te zijn.

De toegang is vrij, maar komt u s.v.p. wat eerder, in verband met de registratie en toewijzing van de plaatsen in de kerk.

Voor contactgegevens en meer informatie www.sked.nl

29 september | Een kerk die kan… | Inspiratieavond voor alle kerken

Op 29 september laten we ons inspireren door het verhaal van pioniersgemeente Assen Zoekt. Hier vinden we een voorbeeld van hoe de kerk een vorm kan krijgen die dichter bij mensen staat. Over het verhaal “Assen Zoekt” hebben twee betrokkenen in 2019 het boek Een kerk die kan geschreven, waarin ze breder de lijnen doortrekken naar het missionair gemeente-zijn in onze tijd. Eén van de schrijvers, de theoloog Marten v.d. Meulen (docent PThU) zal op de inspiratieavond ons meenemen in dit verhaal. In gespreksgroepen zal daarna de vraag centraal staan hoe zijn verhaal ons kan helpen ook in Delft als kerk meer aansluiting te vinden bij onze stadsgenoten.

De avond wordt gehouden in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, en begint om 19.30 uur. Voorafgaand bent u om 18.30 uur welkom bij een gezamenlijke maaltijd. Graag opgave vooraf vóór maandag 28 september via gelovenindelft@pgdelft.nl, of telefonisch bij René Strengholt, 015-8804887 (naam – telefoon – email – kerk / wijkgemeente – wel/niet bij maaltijd).

Vanaf 12 september | Zaterdagmiddaggebed | Nieuwe Kerk

Vanaf zaterdag 12 september is het weer mogelijk om mee te doen met het middaggebed in de Nieuwe Kerk. Om 12.00 uur wordt er gebeden en gelezen en u bent van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. De gebedsonderwerpen worden door de aanwezigen aangedragen.

Bent u in de stad? Wilt u het een keer meemaken? U kunt bij de balie van de Nieuwe Kerk aangeven dat u voor het middaggebed komt. Dan gaat de deur voor u open!

Dit is een initiatief van de wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Gemeente Delft.

20 – 27 september | Vredesweek

Elk jaar organiseren een aantal kerken in Delft tijdens de Vredesweek de Voettocht voor Vrede. Vanwege de bijzondere omstandigheden zal dat dit jaar niet het geval zijn. In plaats van de Voettocht geven de organisatoren een manifest uit in het kader van de Vredesweek .Dit jaar is het thema: ‘Vrede Verbindt Verschil.’
In het manifest dat later in de pers verschijnt draait het om verbondenheid en solidariteit met mensen getroffen door de corona-crisis en met vluchtelingen. Ten derde gaat het over het gesprek tussen ons mensen. We zijn wel verschillend wat betreft huidskleur, religie, traditie en geboorteplek waar je geboren maar dat is niet beslissend. Het gesprek over deze verschillen zijn nodig want ‘Onbekend maakt onbemind.’

Informatie over de vredesweek vindt u op www.paxvoorvrede.nl.

Afbeeldingsresultaten voor pax voor vrede

Vanaf 20 september | Taizé-vieringen | Vierhovenkerk

Vanaf 20 september gaan de Taizé-vieringen weer van start in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat 50). In deze viering is er vooral ruimte voor gebed en meditatie.
Ook kunt u een lichtje ontsteken waarmee u iemand herdenkt of voor iemand of een groep bidt. De muziekgroep speelt Taizé-liederen en enkele mensen zingen ze.

De geplande data dit jaar zijn 18 oktober en 15 november en volgend jaar 17 januari, 21 februari en 21 maart.

Kijk voor meer informatie op de website van de wijkgemeente Vierhoven

Afbeeldingsresultaten voor taize