Boek Openbaring

Het Boek Openbaring heeft in het verleden voor heel wat angst gezorgd. Vaak geloofde men dat de schrikwekkende taferelen die er in geschilderd werden ons te wachten stonden, of – sterker nog – vlak voor de deur stonden. Immers met uiterst spectaculaire beelden wordt het einde van de wereld geschilderd. En dan te bedenken dat dit boek is bedoeld als Blijde Boodschap en als troostboek. Hoe moeten we dat verstaan?
Woensdag 28 september, 5, 12, 26 oktober; 9 , 16, 30 november, 7, 14 december 2011. In de Adelberthof, van 19.30 – 21.30 uur. Begeleiding door pater Dries van den Akkers s.j.. Kosten 20,00 euro per persoon.
Aanmelden: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939. Informatie www.rkdelft.nl .

Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Op 12 mei is de verkoop van de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Arubastraat een feit geworden. Een projectontwikkelaar zal op die plaats woningen en appartementen realiseren nadat de kerk en pastorie zijn afgebroken. Op de website www.rkdelft.nl kan men daar meer over lezen. Het parochiebestuur gaat er bij de projectontwikkelaar op aandringen om bij de realisatie van de bouw een gedenksteen of een ander aandenken aan deze kerk te plaatsen.