Maria van Jessekerk orgelconcert door Didier Matry (Parijs).

Zondag 9 oktober a.s. om 15:00 uur zal de beroemde Parijse organist Didier Matry een concert geven op het Maarschalkerweerd orgel. Het is een héél grote eer dat deze bekende Franse organist ons land (voor het eerst) aandoet om hier in Delft een concert te verzorgen. Organist Matry heeft inmiddels een grote internationale reputatie opgebouwd en concerteerde o.a. in Duitsland,Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zweden en België. Als titulair-organist van de imposante Parijse kerk de Saint Augustin treedt hij in de voetsporen van beroemde voorgangers als organisten/componisten Eugène Gigout en André Fleury. Hij bespeelt in Parijs een groot orgel van de beroemde 19de eeuwse orgelbouwer Cavaillé-Coll.Het was juist deze Franse orgelbouwer die voor Maarschalkerweerd hét grote voorbeeld was voor de bouw van ons instrument.

Op het programma (duur ca. 1 uur) staan aantrekkelijke Frans-romantische composities én een compositie van organist Matry zelf. Toegang vrij, deurcollecte na afloop.

Benedictuskring

Benedictuskring

De Benedictuskring is een gesprekskring die zich oriënteert op de benedictijnse spiritualiteit. De gesprekskring wordt door de Oud-katholieke parochie samen met de Evangelisch Lutherse gemeente georganiseerd en vindt afwisselend plaats aan het Noordeinde en op het Bagijnhof. De Benedictuskring staat open voor deelnemers van alle gezindten.

Door het lezen en bespreken van teksten uit de benedictijnse wereld wordt er gezamenlijk gezocht naar de betekenis van deze monastieke stroming in het dagelijks leven. In het verleden is er al aandacht besteed aan de Regel voor Monniken, boeken van Anselm Grün, en ‘Een Levensregel voor Beginners’ van Wil Derkse. In het komende seizoen zal de benedictijnse spiritualiteit op diverse manieren verder verkend worden. Zo wordt er aandacht besteed aan het boek ‘De kracht van het nu’ van Eckhart Tolle. Ook wordt er verteld over de spiritualiteit van de oblaten; leken die zich hebben verbonden aan de benedictijnse orde. Daarnaast zal er voor het levensverhaal van Benedictus dit jaar aandacht zijn en voor de zogenaamde ‘levensparels’.

Het nieuwe seizoen begint in september. Er zullen in 2011 drie bijeenkomsten worden gehouden:

20 september Noordeinde 4

25 oktober Bagijnhof 21

22 november Noordeinde 4

Aanvang 20.00 uur.

Alphacursussen

Op twee plaatsen in Delft start de Alpha-cursus. Maak op deze manier ongedwongen kennis met het christelijk geloof.

De cursusavond bestaat uit drie gedeelten: Een maaltijd, een korte toespraak en daaropvolgend een dynamisch gesprek in vaste kleine groepen. De Alpha-cursus is gratis en vrijblijvend. Alpha’s worden gegeven in kerken, café’s, studentenverenigingen, jongerenclubs, op het werk en zelfs in gevangenissen.  Meer informatie over de inhoud ervan vindt u op http://www.alpha-cursus.nl.

De cursus is gratis. Er is een introductieavond op zaterdag 17 september om 17.30 uur in de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2. Informatie 015-2576073. En er is een informatievond op maandag 26 september in de Immanuëlkerk, Schoemakerstraat 1, 015 – 2627216.

Boek Openbaring

Het Boek Openbaring heeft in het verleden voor heel wat angst gezorgd. Vaak geloofde men dat de schrikwekkende taferelen die er in geschilderd werden ons te wachten stonden, of – sterker nog – vlak voor de deur stonden. Immers met uiterst spectaculaire beelden wordt het einde van de wereld geschilderd. En dan te bedenken dat dit boek is bedoeld als Blijde Boodschap en als troostboek. Hoe moeten we dat verstaan?
Woensdag 28 september, 5, 12, 26 oktober; 9 , 16, 30 november, 7, 14 december 2011. In de Adelberthof, van 19.30 – 21.30 uur. Begeleiding door pater Dries van den Akkers s.j.. Kosten 20,00 euro per persoon.
Aanmelden: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939. Informatie www.rkdelft.nl .