15 juni | Concert Capella Vocale | Lutherse Kerk

In de concertserie ‘Muziek op de zaterdagmiddag’ in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4 in Delft zingt op zaterdag 15 juni het Leidse kamerkoor Capella Vocale o.l.v. Monique Schendelaar. Medewerking verleent organist Chris de Graaf. Zij brengen een geheel Engels programma met muziek van o.a. Byrd, Elgar, Rutter, Tomkins en Howells. Het concert begint om 16:00 uur en duurt ca. een uur. Toegang is 15 euro, 13 euro in de voorverkoop (www.capellavocale.nl), 10 euro voor Vrienden van de Lutherse Kerk en 8 euro voor kinderen < 12 jaar. De opbrengst is bedoeld voor de 2e fase van de restauratie van het Van Oeckelenorgel in de Lutherse kerk.

16 juni | Maria van Jesse Ommegang

Sinds de Middeleeuwen wordt er jaarlijks in de binnenstad van Delft een Ommegang gelopen. Aanleiding hiervoor was een wonder bij het beeld van Maria van Jesse in 1327. Delft groeide uit tot een belangrijke bedevaartplaats in Holland. Op een gegeven moment werd de Ommegang zó uitbundig gevierd dat het een evenement werd dat gepaard ging met uitvoerige spektakelspelen en een grootse kermis. Na een tijd in de vergetelheid te zijn geraakt werd in 1929 de traditie van de Ommegang in ere hersteld. Tot op de dag van vandaag vindt de Ommegang jaarlijks plaats. Elk jaar krijgt de Ommegang een eigen thema met actuele relevantie mee als intentie waar we met elkaar over willen nadenken en voor bidden. Dit jaar is het thema “Roepen in stilte”.

Om 10:00 uur zal bijeengekomen worden in de St. Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118. Na een korte inleiding en gebed trekt de stille gebedstocht door de binnenstad naar de Maria van Jessekerk waar op plechtige wijze de Eucharistie zal worden gevierd.
Wilt u meer weten over de Delftse Ommegang, bijvoorbeeld over de historie of wanneer de eerstvolgende Ommegang plaatsvindt, kijk dan op  www.delftseommegang.nl

16 juni | Lunch-café Wipmolen

Het 3e Lunchcafé van 2019 komt er al weer aan en zal hopelijk in zomerse sfeer plaatsvinden. Op 16 juni om 12.00 uur gaan de deuren van de grote zaal in de Wipmolen weer open en bent u welkom voor een heerlijk buffet van 3 gangen. Te gast is Jaap de Groen, die als vrijwilliger werkt bij het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). Hij zal tijdens het buffet iets vertellen over het werk van het ISF. Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Delft die niet (meer) voldoende geholpen kunnen worden door andere instanties. Het lunchcafé is voor alle bewoners in de buurt. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er staat wel een collectebus voor een vrijwillige bijdrage). Het lunchcafé vindt plaats in de Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B). De contactpersoon voor het lunchcafé is: Jan Willem Rijke, Rijke.jw@gmail.com

Het lunch-cafe is een activiteit van de protestantse wijkgemeente Immanuel, deel uitmakend van de Protestantse Gemeente Delft.

2 juni | Orgelconcert Maria van Jessekerk

Op zondagmiddag 2 juni zal organist Tjeerd van der Ploeg een concert geven op het historische Maarschalkerweerd-orgel (1893) van de Maria van Jessekerk in Delft. Van der Ploeg studeerde aan het conservatorium van Leeuwarden en Amsterdam. Hij verzorgde concerten door heel Europa. Hij heeft voor dit concert een programma voorbereid van louter Frans romantische composities, van o.a. Gigout, Widor, Tournemire en Marcel Dupre. Deze werken zijn komen op het op Franse leest geschoeide orgel uitmuntend tot hun recht.
Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is vrij; er is een collecte na afloopt. Meer informatie over het orgel op www.veenswijkorgel.nl

26 mei | Bachcantate | Oude Kerk

Wie zingt, bidt dubbel
Zondag 26 mei is er in de Oude Kerk een Bach Cantate vesper. In deze vesper wordt de cantate ten gehore gebracht die gebaseerd is op de Bijbeltekst “Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen.”De vesper begint om 19.00 uur in de Oude Kerk en heeft als thema de uitspraak van de kerkvader Augustinus ‘Wie zingt, bidt dubbel’. De cantate wordt uitgevoerd door het Oude Kerk Bach Ensemble, bestaande uit jonge (bijna) professionals, en het enthousiaste Oude Kerk Bachkoor o.l.v. Mark Tempelaars.

25 mei | Mariahulde | Maria van Jessekerk

Maria spreekt veel mensen aan en velen plaatsen vaak kaarsjes bij haar beeltenis. In de Mariamaanden mei en oktober wordt aan haar in de Maria van Jessekerk extra aandacht besteed, o.a. met de Mariahuldiging. Op zaterdagmiddag 25 mei om 15.00 uur is er een uitvoering door het gemengd koor Deo Sacrum en het mannenkoor Vox Latina o.l.v. dirigent/organist Petra Veenswijk. Uiteraard is er ook veel samenzang. Een hoogtepunt is de lichtprocessie, waarbij iedereen een kaars kan zetten bij het oude Mariabeeld van de kerk, onder het zingen van “Te Lourdes op de bergen”. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij; er is een collecte ter bestrijding van de kosten.