Eerste kerststallentocht Delft groot succes

 

40 mensen, jong en ouder gingen fietsend en lopend op weg vanuit de prachtig versierde RK kerk in Den-Hoorn. Nadat het kerstverhaal geklonken had en samen een kerstlied was gezongen, werd de kaart met alle adressen ter hand genomen om via een eigen route verschillende adressen te bezoeken. Er was een ruime keuze: verzamelingen van kleine stalletjes, een heel dorp in een serre, stallen uit het buitenland, stallen met een bijzonder verhaal, mooie kerstgroepen enzovoort.

Maar het mooiste was de ontmoeting: ‘ik kwam een oude klasgenoot tegen’, ‘we mochten zoveel aardige mensen in ons huis ontvangen, wat hartstikke leuk’, ‘wat een enthousiast verhaal vertelde die mevrouw’, ‘we hebben zo genoten, dit doen we toch volgend jaar weer!’.

Om 15.00 uur stond in de Tuinzaal aan de Raamstraat warme chocolademelk en glühwein klaar, met wat lekkers erbij, ook voor de kinderen. Daar vertelde pastor Bolmer tenslotte over de bijzondere groep die in de tuinzaal staat: gekregen van de Filipijnse studenten. Tenslotte kon men nog de kerststal in de kerk bezoeken. Het was een bijzonder geslaagd evenement.

Met dank aan de gastvrije parochianen die hun deuren wijd open hebben gezet.

Update verhuizing Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft

Verhuizing Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft van Nieuwe Langendijk 32 naar Sandinoweg 151 eind december 2013.
In het nieuwe kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft worden de laatste bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Het pand aan de Sandinoweg 151 is inmiddels opgeleverd. De inrichting en verdere afwerking nemen nog wel enkele weken in beslag in de maand januari van 2014. De verhuizing van de inboedel vanuit de Nieuwe Langendijk vindt plaats in de laatste week van december 2013. Net als eerder het verenigingsgebouw Conventum aan de Van der Mastenstraat 11, verwisselt eind december 2013 ook het kerkgebouw aan de Nieuwe Langendijk 32 van eigenaar.

Kerkdiensten Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft per 29 december 2013 aan Sandinoweg 151
Met ingang van zondag 29 december 2013 worden de kerkdiensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Delft gehouden in het nieuwe kerkgebouw aan de Sandinoweg 151 te Delft, in de wijk Tanthof-West. Hoewel de laatste hand aan de afwerking van het gebouw nog gelegd wordt, zullen de kerkdiensten al wel plaatsvinden. Gaandeweg zullen ook activiteiten door de week opgestart worden.

De opening van het nieuwe kerkgebouw aan Sandinoweg 151 zal in de loop van februari 2014 gaan plaatsvinden.
Nadere berichtgeving hierover volgt.

Ds. A.B. Vroomans neemt beroep Binnenstad-Vrijenban aan

Ds. A.B. Vroomans heeft op 3 december de ondertekende beroepingsbrief overhandigd aan de voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban.  Ds. Vroomans is op dit moment predikant in de Hervormde gemeente Puttershoek.

Bevestiging en intrede Ds A.B. Vroomans op 6 april a.s.
In overleg met Ds Vroomans is besloten, dat de bevestiging en intrede in de dienst op zondag 6 april, in de Oude Kerk, om 10.00 uur zal plaatsvinden.
Het onderdeel van de bevestiging zal worden geleid door onze oud-­‐predikant Ds L. den Breejen. Daarna zal Ds Vroomans zijn eerste preek houden.

Een levensloop van A.B. Vroomans en zijn vrouw is hier te lezen: http://www.audiens.nl/page21.php

Afsluiting kerkdiensten CGK Nieuwe Langendijk

Op zondag 22 december a.s. hopen we in de morgendienst officieel afscheid te nemen van ons kerkgebouw. Het zal dan nog niet de laatste bijeenkomst aan de Nieuwe Langendijk zijn. Wanneer dat is hangt af van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw aan de Sandinoweg. Via de stuurgroep zal iedereen daarvan op de hoogte worden gehouden. We hebben gemeend er goed aan te doen op deze zondag, wanneer alles nog in tact is en de aanstaande verhuizing in de kerkzaal nog niet zichtbaar is, dit moment te markeren in een bijzondere dienst.

Kerk opent zondags lunchcafé

Op zondag 12 januari opent het eerst lunchcafé zijn deuren, in de Wipmolen, van 12-14 uur, voor buurtgenoten. Het lunchcafé wordt gehouden na het koffiedrinken na de kerkdienst van de Immanuëlkerk in de Wipmolen. Zo worden een paar uurtjes laagdrempelige gezelligheid en contact geboden bij een broodje en/of een kopje soep. Meer informatie: Jan Willem Rijke, 015-3642114, rijke.jw@gmail.com