Vierhovenkerk opnieuw Fairtrade kerk

De Vierhovenkerk in Delft heeft het in 2009 behaalde predicaat ‘Fairtrade Kerk’ geprolongeerd. Onlangs werd de kerk op de hoogte gesteld van de uitslag van het onderzoek dat na drie jaar werd gehouden om te zien of de organisatie nog steeds voldoet aan de voorwaarden. In 2009 behaalde de Vierhovenkerk als eerste kerk in Nederland de titel Fairtrade kerk.

Grafsteen Pastoor J. Sul

Velen hebben hem nog meegemaakt: de bouwpastoor van de Adelbertkerk, pastoor J. Sul. Anderen hebben hem via de verhalen van de oudere parochianen zeker leren kennen. Pastor J. Sul heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt hoe hij de te bouwen kerk zag en hoe de geloofsgemeenschap er volgens hem uit zou moeten zien. De te bouwen kerk moest vooral een centrum zijn waar gelovigen, maar ook vele anderen, elkaar konden ontmoeten in een geloofsgemeenschap die met elkaar Gods volk onderweg moest zijn.Lees verder

Foto’s Delftse Kerkennacht

Op de website van de Oud-Katholieke parochie zijn foto’s te zien van de Delftse Kerkennacht. Het betreft de overhandiging van het boek over de kerken in Delft aan burgemeester Verkerk, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland Klaas van der Kamp en Aartsbisschop Joris Vercammen. Dit is ’s middags in de Nieuwe Kerk.

Lees verder

Robin Voorn is diaken

Het is er allemaal op zondag 10 juni in de verscholen Oud-Katholieke kerk aan het Bagijnhof in Delft:

de aartsbisschop met zijn chaplain, de parochie-pastoor, de acolieten, de organist en het ‘regionale’ koor, een volle kerk met familie, vrienden, collega’s en parochianen, en natuurlijk de wijdeling zelf: Robin Voorn. Alles is klaar voor het feest. Een feest ís het om deze diakenwijding mee te mogen maken en om Robin heen te staan. Met het meezingen en meebidden; met een lach en instemming om de rake typeringen in de aanbevelingen; met een intense beroering tijdens de litanie als Robin uitgestrekt ligt, en daarna bij de handoplegging door onze bisschop. De taak van diaken Robin begint na een kleine processie in het midden van de gemeente met het lezen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, en met de geur van wierook. Wat een feest!