19 mei | Jongerenzangdienst | Oude Kerk

Zondagavond 19 mei organiseert wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Gemeente Delft een Jongerenzangdienst in de Oude Kerk. De dienst heeft als thema “Ik zal er zijn”. Bijzonder is dat de bezoeker mee kan zingen met het jeugdkoor “Joy” en projectkoor “I Believe”. Onder leiding van dirigent Vincent van Dam wordt een lied ingestudeerd, om tijdens de dienst met het koor mee te zingen. Voorganger in deze dienst is ds. Arnold Vroomans. Gerrit van Putten (viool) en Vincent van Dam (orgel) verzorgen de muzikale begeleiding. De dienst start om 19:00 uur, voor degene die mee willen zingen is de zij-ingang van de kerk om 18:00 uur open.

5 mei | Zoekdienst Oude Kerk

Al 74 jaar vieren we dat we leven in een vrij land. Onze rechtsstaat waarborgt deze vrijheid. Er is vrijheid van politieke keuze. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid om anders te denken en anders te zijn. Maar deze vrijheid spreekt niet vanzelf. Hoe houden we deze in stand en wat doen we ermee? Welke invulling geven we aan onze vrijheid en gunnen we andere deze vrijheid ook? Dient onze vrijheid alleen onszelf of gebruiken we onze vrijheid ook voor het welzijn van anderen en van de samenleving? De Bijbel stelt dat we ook innerlijk vrij moeten zijn om goed om te kunnen gaan met onze vrijheid. De Bijbel vertelt een verhaal van bevrijding van wat ons van buiten en van binnen vasthoudt en belemmert. Wat kunnen we hiervan leren voor ons leven in een vrij land? In de zoekdienst van zondag 5 mei gaan we met elkaar in gesprek over deze vragen en luisteren we naar liederen, een bijbelgedeelte en een overdenking. De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom! De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

21 april | Feestelijk Pasen in de Maria van Jessekerk

Op Eerste Paasdag, zondag 21 april a.s., om 11.00 uur zal het parochiekoor Deo Sacrum weer de feestelijk Krönungsmesse van Mozart zingen. Op dit Hoogfeest van Pasen wordt het koor begeleid door een gelegenheidsorkest bestaande uit 30 orkestleden. Een kwartet van zangsolisten – Cora Peeters (sopraan), Hester Hazelaar (alt), Andre Betsema (tenor) en Jaap Meijer (bas) – maakt het geheel extra feestelijk. Mozart componeerde de Krönungsmesse in 1779 voor de Paaszondag. De Mis werd voor het eerst uitgevoerd in de Dom van Salzburg. In 1791 werd de Mis uitgevoerd bij de kroning van Keizer Leopold II, waardoor het als de “Krönungmesse” de geschiedenis is ingegaan. Naast deze feestelijke Mis zullen ook het beroemde Ave Verum en het Mariamotet, “Santa Maria, Mater dei” worden uitgevoerd met orkestbegeleiding (van Mozart). Tevens klink het “Christ ist erstanden” van Schubert. Aan het einde van de viering zal het beroemde Hallelujakoor van Händel de mis feestelijk afsluiten. Wij hopen van harte dat u samen met ons Pasen komt vieren in deze Eucharistieviering.

ZIT ARMOEDE GOEDE SCHOLING IN DE WEG?

U wordt van harte uitgenodigd voor de thema bijeenkomst: ZIT ARMOEDE GOEDE SCHOLING IN DE WEG?

We willen met elkaar horen op welke manier aandacht gegeven wordt in Delft aan de moeilijke situatie van kinderen in arme gezinnen en de begeleiding van basisonderwijs naar en in het vervolgonderwijs. Daarbij komt ook uitvoerig aan de orde in hoeverre deze hulp de betrokken gezinnen ook daadwerkelijk bereikt en wat wellicht verbeterd kan worden.

lees hierna het programma themabijeenkomst armoede en scholing

DATUM: 7 FEBRUARI 2019

TIJD: 20.00 – 22.15 UUR

LOCATIE: VIERHOVENKERK, OBRECHTSTRAAT 50 Delft