Op avontuur op de Alpha-cursus

Vanaf komende week bieden verschillende Delftse kerken de Alpha-cursus aan, de bekende kennismakingscursus met het christelijk geloof. In tien wekelijkse bijeenkomsten worden in een ongedwongen sfeer kernpunten van het geloof behandeld zoals ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat is bidden’, ‘Geneest God vandaag nog’? Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. De eerste avond is een vrijblijvende introductieavond.

lees verder Persbericht Alpha-cursus september 2017 (1)

Voettocht voor Vrede: ‘De Kracht van Verbeelding’

Op donderdagavond 21 september 2017 vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst.

Het doel van de voettocht en de bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen. Wereldwijd, maar soms ook dichtbij, kunnen snel conflicten ontstaan. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Velen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.

Bij de voettocht staat het gesprek centraal. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars dromen en beelden over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek met hulp van verbeelding en creativiteit voortgezet. Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen verbindingen worden gelegd. Verbeeldingskracht stelt je open voor de ander!

De wandeling start om 19:00 uur vanaf de Sultan Ahmet moskee (Duke Ellingtonstraat 201, inloop vanaf 18:30 uur) en eindigt om ca. 19:30 uur in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20:00 tot 21:30 uur de gespreksbijeenkomst plaats in de Marcuskerk.

Organisatie:
Sultan Ahmet Moskee en Al-Ansaar Moskee, Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk)

Van harte welkom!

(Voor informatie: Peter Plugers, scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl)

Preekrooster 4de kwartaal 2017 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.

Beste lezer,
 

Hierbij het preekrooster van het 4de kwartaal 2017 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam  Preekrooster 4de kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam  met hiernenkele wijzigingen.

Het aanvangstijdstip van de dovendienst van de Christelijke Dovenvereniging DEL uit Rotterdam op zaterdag 16 december a.s. is definitief vastgesteld op 10.30 uur. De dienst zal worden gehouden in de Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104, 3074 PZ te Rotterdam. Voorganger zal zijn de heer Wolter Smit.
De gecombineerde kerkdienst  van wijkgemeente Maranatha op zondag 10 december as. om 10.00 uur wordt niet gehouden in de Oude Kerk te Delft, maar in de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft.
De dovendienst op zondag 17 september as. om 10.00 uur in de benedenzaal van de Rehobothkerk te Rotterdam, die aanvankelijk zou worden geleid door ds. A. Dingemanse uit Zwolle wordt nu geleid door de heer Peter van der Ende uit Delft. Het is inmiddels geregeld dat daar een gebarentaaltolk bij aanwezig zal zijn.
Gelieve bovenstaande gegevens te wijzigen in uw preekroosters of kerkelijke agenda’s.
Mochten er vragen en of opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd aan het secretariaat stellen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met een hartelijke groet,
Pier Jaarsma, secretaris
1485110432165_PastedImage