KERKEN, EEN LUISTEREND OOR

Het Interkerkelijk Diakonaal Beraad zoekt kerkgebouwen en vrijwilligers voor het luisteren naar mensen met vragen over zorg en/of financien.

We zoeken liefst in elke Delftse wijk een geschikt kerkgebouw, waar inwoners naar toe kunnen komen, die zitten met vragen rond zorg en/ of financiën. We beginnen daarmee kleinschalig om ervaring op te doen met deze nieuwe vorm van hulpverlening.

Lees verder bericht over luisterend oor

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar:

een penningmeester

De Jessehof is een interkerkelijk diaconaal inloopcentrum in de binnenstad van Delft. De Jessehof is een plek waar iedereen welkom is en anderen kan ontmoeten. Doel van de Jessehof is het tegengaan van isolement, eenzaamheid en armoede. We bieden bezoekers een veilige plek, een luisterend oor, ondersteuning en hulp. Waar nodig wordt doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

Lees verder De Jessehof zoekt penningmeester

Betekenis ‘De 7 sacramenten’ en de film ‘Kreuzweg’

De zeven sacramenten

Tekenen van Gods nabijheid

Wat zijn nu de 7 sacramenten van de

Rooms Katholieke Kerk en wat betekenen ze?

Data: dinsdagen 15 maart (over doop, boete & verzoening en eucharistie) en 29 maart (huwelijk, wijding, ziekenzalving en vormsel)

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: pastorie Sacramentskerk

Begeleiding: pastor Dick Verbakel, pr.

Vrijwillige bijdrage: € 6,00

Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939

 ——————————————————————————————————————————————–

De film: Kreuzweg

Geregisseerd door Dietrich Brüggemann
Met Lea van Acken, Franziska Weisz en Florian Stetter

De 14-jarige Maria staat vlak voor haar vormsel.  Haar geloof is een belangrijk onderdeel van haar persoonlijkheid en

ze wordt beheerst door de beginselen die haar streng katholieke familie en de priester haar hebben bijgebracht.

Maar er is een heel sterk contrast tussen het gezinsleven, waarin zij zich aan vaste regels moet houden, en het spontane leven als studente.

Zij doorloopt op eigen wijze de veertien staties van Jezus naar de kruisiging.

Datum: zondag 20 maart

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Locatie: De Adelberthof, Minervaweg 7, Delft

Vrijwillige bijdrage: € 4,00

Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015- 2560939

Nieuwe expositie in de Jessehof, van Dolf ven Beest

Dolf ven Beest exposeert zijn schilderijen in de Jessehof.
Hij is tevens bezoeker, die regelmatig biljart en piano speelt in de Jessehof. Hij is een kunstenaar in hart en nieren. Sommige van zijn schilderijen doen denken aan Herman Brood.

Lees verder Persbericht nieuwe expositie in Jessehof

Foto van 3 schilderijen van Dolf ven Beest