12 oktober | Mariahulde | Maria van Jessekerk

De maanden mei en oktober zijn de Mariamaanden in de Katholieke kerk en dan wordt aan Maria extra veel aandacht besteed. In de Maria van Jessekerk wordt dat gedaan met o.a. de Mariahulde/ samenzang Marialiederen. Het gemengd koor Deo Sacrum- Delft en mannenkoor Vox Latina o.l.v. dirigent/ organist Petra Veenswijk zingen daarnaast bekende en minder bekende Marialiederen. Hoogtepunt is de lichtprocessie waarbij iedereen de mogelijkheid wordt geboden om een kaarsje bij het oude Mariabeeld te plaatsen, onder het zingen van het bekende lied “Te Lourdes op de bergen”. De hulde wordt afgesloten met het samen zingen van het overbekende lied “O Sterre der zee”.  
Ook aanwezig is de pastor en zijn er leden van het Gilde “Maria van Jesse”. Zij organiseren de jaarlijkse Maria Ommegang in Delft.
De kerk is op zaterdag 12 oktober a.s. vanaf 12.00 uur open. De Mariahulde met samenzang Marialiederen begint om 15.00 uur en duurt tot ca. 16.15 uur. U ontvang gratis een kaars en een programmaboekje. De toegang is vrij, wel is er na afloop een collecte ter bestrijding van de kosten.

Een impressie van de Mariahulde is te zien op het YouTube filmpje van Arie Oliehoek: https://www.youtube.com/watch?v=XLZt39adnuw

Bijbelen in de Jessehof | Elke tweede maandag van de maand

Bijbel je mee? De Bijbel is een bijzonder boek of beter een bijzondere verzameling boeken. Het lezen ervan is niet altijd zo makkelijk als bij een gewoon boek. Elk Bijbelboek en elk evangelie heeft een eigen karakter. Het is daarom prettig om verhalen samen te lezen en van elkaar te horen hoe we de teksten begrijpen. In de Jessehof (Burgwal 50) worden bijeenkomsten georganiseerd door Anita van Velzen en Ed Doe, die we Bijbelen noemen: samen mooie teksten uit het Oude en Nieuwe Testament lezen. Bijbelen is een manier van Bijbel lezen die een groepje mensen de mogelijkheid geeft om samen een tekst te ontdekken. Er wordt van u alleen gevraagd met een open houding te komen en bereid te zijn om naar het verhaal en naar elkaar te luisteren. Bijbelen nodigt u uit om de Bijbel te lezen in relatie tot de eigen werkelijkheid. Het vraagt de deelnemers om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat er rondom hen speelt in het licht van die Bijbelse verhalen. Vragenderwijs wordt onderzocht hoe wij vandaag de dag deze stemmen kunnen herkennen in ons eigen leven en de wereld om ons heen. We gaan elke tweede maandag van de maand om 11.30 uur aan de slag met de teksten tot uiterlijk 13.00 uur. Dan lunchen we gezellig samen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bijbelt u mee?

Inloopplekken in Delft

In Delft zijn er veel mogelijkheden om medebewoners te ontmoeten. Voor zomaar een praatje, een kopje koffie of thee, en soms een maaltijd. Hierbij een overzicht. Klopt de informatie niet meer, of is deze onjuist? Laat het ons weten via het contactformulier op de website.  

Bach Cantatevespers 20 jaar!

Alweer voor het twintigste jaar klinken er dit seizoen cantates in een Vesper in de Oude Kerk. Bach Cantate Vespers Delft viert dit 20-jarig jubileum met twee extra uitvoeringen. Op zondag 10 november wordt het Magnificat uitgevoerd en op zondag 5 april de Johannes-Passion. Maar er wordt ‘afgetrapt’ op 29 september met „Jauchzet Gott in allen Landen!“ BWV 51. Juich voor God in alle landen! Dit keer geen koor, wel een sopraan, Andrea Tjäder. Dirigent is Mark Tempelaars en organist is Vincent de Ridder. Voorganger is Robin Voorn, pastoor van de Oud-Katholieke parochie Delft. De vesper op 29 september begint om 19.00 uur in de Oude Kerk te Delft.

29 oktober | Delftse Bijbelquiz

Op dinsdag 29 oktober a.s. wordt voor de achtste keer de Delftse Bijbelquiz gehouden. Een leuke avond voor iedereen die interesse heeft voor de Bijbel en zijn of haar kennis wil testen. Voor jong en oud!
Dit jaar is de avond in de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2, Delft. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar. De quiz begint om 20.00 uur en is rond 22.00 uur afgelopen. De avond wordt gepresenteerd door Willem Jan Pijnacker Hordijk. Je kunt individueel meedoen, maar ook in teamverband. De quiz bestaat uit een aantal rondes van meerkeuzevragen vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes over de verhalen uit de Bijbel aan de hand van korte filmpjes of leuke plaatjes. Zowel voor het winnende team als voor de individuele winnaar is er een prijsje en een wisseltrofee. Wie wint er deze keer? Het belooft een gezellige en leerzame avond te worden. Iedereen is welkom!
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Delftse werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap, Jos de Visser, via  j_devisser@hotmail.com

Vanaf 30 september| Goed Boos

Cursus ‘Omgaan met boosheid en conflicten’

Ook dit seizoen wordt de cursus ‘GoedBoos’ in Delft gehouden.
Het is eigenlijk jammer dat er een cursus voor nodig is, maar conflicten en boosheid komen nog zo vaak voor. En wat is het dan mooi dat dank zij deze cursus deelnemers gereedschap in handen krijgen om hier beter mee om te gaan! Het zou toch prachtig zijn als relaties in families en gezinnen niet door conflicten stuklopen, maar worden verdiept. Of hoe mooi zou het zijn als buren zich naar elkaar meer durven uiten over wensen en grenzen. En wat zou de uitwerking zijn als er minder geroddeld wordt omdat we meer mèt de ander dan óver de ander praten. Uiteindelijk en niet in het minst: wat zou er gebeuren als individuen beter om kunnen gaan met verwijten…
Wanneer, waar, kosten en aanmelden
Op maandagavonden: 20.00 uur in ‘Het Boek’, Sandinoweg 151 (2622 DW Delft). De cursus start op 30 september; vervolgens: 14 en 28 oktober en 11 november. Kosten voor de cursus zijn € 20,- (of als dit een bezwaar is: bijdrage naar draagkracht). Hiervoor ontvangen de deelnemers ook het werkboek van Gerard van der Schee. De cursusleider is Ton Nap. Naast voorganger van ABC Kerk Delft zet hij zich breed in voor het welzijn van Delftenaren. Informatie en opgeven kan via: tonnap2014@gmail.com; mob. 06-15262968.
Bijbelverhaal
In elk hoofdstuk zit een paragraaf met een Bijbelverhaal dat het thema ondersteunt. We kijken naar Martha en Maria, naar de geschiedenis met de overspelige vrouw, naar Paulus en Barnabas en naar Jozef en zijn broers. Ook op deze punten van conflicten en boosheid valt er uit de Bijbel veel te leren. De auteur schrijft zelf in zijn boek: ‘Wat is er veel boosheid in ons en om ons heen. En wat maakt dat soms veel kapot, vaak meer dan ons lief is. Boosheid is een gevoel met een veelheid aan uitingsvormen: van frustratie tot je miskend voelen en van er op los willen slaan tot passief verzet. ‘GoedBoos’ heeft een aantal kernonderwerpen rond boosheid in een cursus samengebracht. ‘GoedBoos’ (stimu)leert je om boosheid te zien als een bijzondere krachtbron die je helpt om je in te zetten tegen onrecht en om relaties die door conflicten stuk dreigen te lopen, te helpen herstellen. De vier onderwerpen zijn: -‘De waarheid vertellen in liefde’. -‘Over reageren bij irritaties’. -‘Verschillen leren waarderen’. -‘Vergeven, vergeten en verzoenen’.