Geestverruimend, nieuwe uitnodigingen

“God, een hele belevenis’

Wat God voor iemand persoonlijk betekent, noemen we het godsbeeld.

Dit godsbeeld is nauw verbonden met iemands levensverhaal.

Tijdens deze avond gaat pastor Ben Bolmer ofm. met u in gesprek over Godsbeelden.

Ervaringen vanuit de pastorale praktijk komen aan de orde.

Data: Donderdag 3 maart

Tijd: 20.00-22.00 uur

Locatie: Tuinzaal, pastorie Raamstraat 78 Delft

Begeleiding: pastor Ben Bolmer ofm.

Vrijwillige bijdrage: € 3,00

Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939

 

‘Creatief bidden met jonge kinderen’

Als je nooit met (je) kinderen bidt, is de stap om het wel te doen best groot.

Toch kun je heel gemakkelijk met kinderen bidden.

Eerst vinden ze het misschien gek maar ze wennen er heel snel aan.

Tijdens deze bijeenkomst gaan jonge ouders met elkaar in gesprek en geeft

pastor José de Boer voorbeelden hoe je het kunt oppakken.

Datum: vrijdag 5 maart

Locatie: Adelberthof, Minervaweg 7, Delft

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Begeleiding: pastor José de Boer

Vrijwillige bijdrage: € 4.00

Aanmelden vóór 1 maart via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939

Er is kinderopvang geregeld

 

Filmserie Katholicisme

Vrijdag a.s., 4 maart, is de 7e  avond van de filmserie Katholicisme.

Tijd en locatie: 20.00 – 21.30 uur in de Adelberthof, Delft

Begeleiding: één van de pastores

Vrijwillige bijdrage per avond: € 3,00

Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl  of tel. 015-2560939

 

‘Waar is God als ik pijn heb?’

Elk mens komt eens te staan voor de vraag wat hij aan moet met lijden en pijn.

Voor een christen die gelooft in een liefdevolle en barmhartige God,

is die vraag nog klemmender. Kracht vinden in je geloof, hoe doe je dat?

Kun je dat leren?

Datum en tijd: maandag 7 maart van 15.00 – 17.00 uur,

Locatie: pastorie van de Sacramentskerk te Delft

Begeleiding: pastor Ben Bolmer ofm. en zuster Goretti

Vrijwillige bijdrage: € 3,00

Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939

 

‘Mijn kind is homo’

Hebben we iets verkeerd gedaan?

Lag het aan de opvoeding?

Hoe moet het verder met onze zoon of dochter?

Een bijeenkomst voor katholieke ouders van homoseksuele kinderen, om met elkaar in gesprek te gaan.

Een luisterend oor, ervaringen delen, trouw aan kind en kerk. Pastor J. Lamberts zal het gesprek begeleiden.

Datum: dinsdag 8 maart

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Locatie: parochiecentrum de Eénhoorn, Den Hoorn

Begeleiding: pastor Jan Lamberts, diaken

Vrijwillige bijdrage: € 3,00

Aanmelden vóór 7 maart via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939

 

 

Serie meditatieve missen in de Vastentijd

postertje meditatieve missen 2016

De Veertigdagentijd is een tijd die uitnodigt tot bezinning. 
In de Oud Katholieke kerk in Delft wordt deze weken daarom voor het tweede achtereenvolgende
 jaar wekelijks een mis met een meditatief karakter gehouden. 
Lees verder Meditatieve missen

Preekrooster van het 2-de kwartaal 2016 van de IC Delfland-Rotterdam

Beste lezer,

Hierbij het Preekrooster van het 2-de kwartaal 2016 van de IC Delfland-Rotterdam.

Preekrooster 2e kwartaal 2016 IC Delfland-Rotterdam

Op het rooster staat ook dat de Gemeentemiddag 2016 van de IC Delfland-Rotterdam op zaterdag 21 mei a.s. in de Hofkerk van Delft zal worden gehouden, na afloop van de dovendienst. Op dit moment is de IC druk bezig met de organisatie en invulling van die middag. Op het moment dat het programma bekend is zullen hiervoor uitnodigingen worden verstuurd.

met een hartelijke groet,

Pier Jaarsma, secretaris IC Delfland-Rotterdam

Afsluitende dienst Waalse Kerk

Op 20 december heeft de Waalse Kerk van Delft opgehouden te bestaan, na 430 jaar Franstalig protestants kerkelijk leven in Delft. In een bijzondere en bewogen dienst is stilgestaan bij de geschiedenis hiervan en de factoren die tot het einde hebben geleid. Afsluitende dienst Waals Hervormde Gemeente Delft

De Raad van Kerken Delft was een van de genodigden die voor dit afscheid was uitgenodigd. Onze vice-voorzitter, ds. Hein Vaartjes heeft namens de Raad een toespraak gehouden waarbij hij met name is ingegaan op de rol en betekenis van de Waalse Kerk binnen de Raad van Kerken Delft. In de bijlage treft u zijn toespraak aan Afscheidswoord bij de opheffing van de Waalse gemeente in Delft