Start maandelijkse viering in de Jessehof

Op 24 januari vindt de eerste Jesseviering plaats in het interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof, Burgwal 50. Het is de bedoeling dat in de Jessehof elke derde vrijdag van de maand om 12.30 uur een korte, laagdrempelige viering gehouden wordt. De viering wordt voorbereid door een Delftse pastor in samenwerking met gasten van het diaconaal centrum. De eerste Jesseviering zal geleid worden door de rooms-katholieke pastor Jan Lamberts. Het thema is ‘God is in ieder mens’. Meer info over de Jessehof vindt u op: www.jessehof.nl.

Missionair in Delft: hoe verder?

Dinsdag 26 november- Bethlehemkerk.

Missionair in Delft: hoe verder?

Dat is de titel van een inspirerende avond over missionair zijn in de stad, op D.V. dinsdag 26 november, om 20.00 uur in de Bethlehemkerk, Floresstraat 2.

Voor deze avond is een spreker uitgenodigd met veel missionaire erva ring, Bram Dingemanse uit Rotterdam. Hij is evangeliesatieconsulent in de Christelijke Gereformeerde Kerken en is al jaren betrokken bij wijkprojecten en gemeentestichting in Rotterdam. Het voorgangersoverleg, het interkekelijke missionaire platform in Delft, organiseert deze avond voor iedereen die zich betrokken weet bij het kerk‐zijn ­‐naar­‐buiten in Delft. Het doel is om geïnspireerd te worden door het verhaal van de spreker en om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen. Hoe kunnen we (samen) van betekenis zijn voor de stad, voor de wijken, voor de straat, voor onze werkplek, voor ons netwerk?

Muurschilderingen in Delft

Jafet Escalante, de muurschilder die het project in Estelí begeleidt, is in Delft om ook hier te helpen. De deelnemende kinderen kregen een les over Estelí en kinderrechten. Deze werd verzorgd door de stedenband Delft-Estelí en Unicef. De kinderen maakten daarna tekeningen over rechten die zij het belangrijkst vonden. Vaak kwamen het recht op spelen, eten, schoon drinkwater, en op een familie, terug in de tekeningen, maar ook andere kinderrechten werden getekend. Jafet maakte van de tekeningen één ontwerp en hielp de kinderen dit ontwerp op een muur bij de school of de kinderopvang te schilderen. Sommige komen op reclameborden langs een sportveld, of op een flatgebouw. In totaal wordt Delft 14 muurschilderingen over kinderrechten rijker. Deelnemers: Libel, Jac P Thijsse, De Bron, Laurentius, Jan Vermeer, 2x Mozaïek, Plukkebol, Locomotief, Holland, Boost, 2x Knotz en de Natuurwacht. PraatMEE! wordt financieel gesteund door: Fonds 1818, Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren , Studio 42, gemeente Delft, Vestia en Woonbron.

Non-Food Bank gaat veranderen

Non-foodbank Delft krijgt een nieuw jasje

De Non-foodbank Delft is een onderdeel van Stichting RK. Stadsdiaconaat Delft e.o. en bestaat bijna 7 jaar. Dit project is indertijd opgericht om mensen te helpen die vanuit dakloosheid, echtscheiding, einde van een verblijf in een huis van bewaring opeens een eigen woning kregen en geen meubels hadden maar ook geen geld om spullen te kopen hadden. Het doel was enerzijds deze mensen in nood te helpen en anderzijds het hergebruik van goede meubelen te organiseren.

Er zijn nu een aantal verschuivingen waardoor locatie, organisatie en service van de Non-foodbank substantieel gaan veranderen. In het begin was het nog zo dat de Non-foodbank vooral hele huizen inrichtte, b.v. voor daklozen die een flatje kregen. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog af en toe, de laatste weken was er een plotselinge toename en kreeg de non-foodbank meerdere verzoeken van hulpverleners binnen om een hele boedel te leveren. De laatste twee jaar is echter één ding duidelijk geworden: de vraag en de doelgroep is veranderd. Er is een verschuiving opgetreden van behoefte aan een hele inboedel naar vervanging van kapotte spullen. Er zijn heel veel mensen die elementaire zaken niet zomaar kunnen vervangen: bedden en bureaus voor ouder wordende kinderen, een ledikant voor een baby, een zitmeubel, een tafel met stoelen of een kast. Er is ook een groeiende vraag naar enkele specifieke zaken zoals witgoed (koelkast, wasmachine), computers voor schoolgaande jeugd en fietsen.

Naast deze veranderingen in de vraag en de structurele aanpassing die dat wat betreft de werkwijze vereist, loopt ook het huurcontract van ons huidig onder-komen eind 2013 af. We zijn op zoek naar een nieuwe plek. We grijpen een aanstaande verhuizing aan om onze service te herijken naar de huidige vraag, een betere service te bieden aan meerdere hulpinstellingen en ons aanbod uit te breiden met tweedehands kleding en huisraad. De Non-foodbank gaat daarom op de huidige locatie op 19 november tijdelijk dicht voor reorganisatie. We hopen binnen enkele weken weer in de lucht te zijn. In ieder geval openen we in het komende jaar feestelijk de Non-foodbank in haar nieuwe jasje!

10 jaar Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft

DE SKED VIERT HAAR TWEEDE LUSTRUM

Sinds de oprichting op 5 november 2003 heeft de stichting haar doelstellingen vorm kunnen geven. Met nagenoeg alle kerkgenootschappen van Delft bestaan samenwerkingsovereenkomsten, de inventarisatie van het kerkelijk erfgoed nadert haar voltooiing, de restauratie van twee grote en van meerdere kleine projecten zijn gerealiseerd, tweemaal per jaar houden we een goed bezochte bijeenkomst rond Delfts kerkelijk erfgoed, een permanente tentoonstellingsruimte kwam een jaar geleden tot stand, in de afgelopen zomermaanden pronkte in het Museum Het Prinsenhof het Delftse kerkelijk erfgoed, en … we kunnen rekenen op de belangstelling en de steun van ruim tweehonderd donateurs. Deze ervaringen en de goede samenwerking met alle kerken geven vertrouwen in een voortzetting van dit werk: het Delfts kerkelijk erfgoed in goede staat bewaren en zichtbaar maken. Noteert u de uitnodiging voor 30 november, als de viering van het lustrum aanvangt met een nieuwe expositie en een lezing van Casper Staal?