De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar:

een penningmeester

De Jessehof is een interkerkelijk diaconaal inloopcentrum in de binnenstad van Delft. De Jessehof is een plek waar iedereen welkom is en anderen kan ontmoeten. Doel van de Jessehof is het tegengaan van isolement, eenzaamheid en armoede. We bieden bezoekers een veilige plek, een luisterend oor, ondersteuning en hulp. Waar nodig wordt doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

Lees verder De Jessehof zoekt penningmeester

Nieuwe expositie in de Jessehof, van Dolf ven Beest

Dolf ven Beest exposeert zijn schilderijen in de Jessehof.
Hij is tevens bezoeker, die regelmatig biljart en piano speelt in de Jessehof. Hij is een kunstenaar in hart en nieren. Sommige van zijn schilderijen doen denken aan Herman Brood.

Lees verder Persbericht nieuwe expositie in Jessehof

Foto van 3 schilderijen van Dolf ven Beest

Preekrooster van het 2-de kwartaal 2016 van de IC Delfland-Rotterdam

Beste lezer,

Hierbij het Preekrooster van het 2-de kwartaal 2016 van de IC Delfland-Rotterdam.

Preekrooster 2e kwartaal 2016 IC Delfland-Rotterdam

Op het rooster staat ook dat de Gemeentemiddag 2016 van de IC Delfland-Rotterdam op zaterdag 21 mei a.s. in de Hofkerk van Delft zal worden gehouden, na afloop van de dovendienst. Op dit moment is de IC druk bezig met de organisatie en invulling van die middag. Op het moment dat het programma bekend is zullen hiervoor uitnodigingen worden verstuurd.

met een hartelijke groet,

Pier Jaarsma, secretaris IC Delfland-Rotterdam

Activiteiten Jessehof februar2016i

19 Februari; Jesseviering met lunch, 12.30 uur

24 Februari; Crea in de Jessehof, 14.00 uur

25 Februari; Zingen in de Jessehof, 13.00 uur

De bezoekers van het centrum zijn in principe de inwoners van Delft, alle inwoners van Delft. Naast de inloop zijn er extra activiteiten zoals Nederlandse les, maaltijden, leuke avonden, dagjes uit, open atelier, zingen en oecumenische vieringen.

Rond de 30 vrijwilligers actief om de bezoekers van de Jessehof van dienst te zijn. De coördinator Anita van Velzen begeleid de vrijwilligers en verwijst bezoekers door indien nodig.

De Jessehof is vijf maal per week open voor inloop: dinsdag, donderdag en zaterdagochtend van 10.00 -13.00 uur en maandag en vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur

Op deze tijden kunt u koffie drinken met elkaar, de krant lezen, de computer gebruiken en vooral met elkaar, de vrijwilligers of pastores praten. Voor de kinderen is er een kinderhoek. Honden, mits goed opgevoed, zijn ook welkom.

Adres: Jessehof, Burgwal 50
Contactpersoon: Miriam Korevaar, bestuurslid
Email:
miriamkorevaar@hotmail.com
Website: www.jessehof.nl