23 november | Kapelconcert | Oude Kerk

Zaterdag 23 november voeren de alt Stella Brüggen en klavecinist/organist Bas de Vroome zes geliefde aria’s uit in huiskamerbezetting in de sfeervolle kapel van de Oude Kerk. Geniet van de prachtige delen uit Händels Messiah (How beautiful are the feet, I know that my redeemer liveth en Thou art gone up on high) en Bachs Passionen (Können Tränen meiner Wangen nichts erlangen en Von den Stricken meiner Sünden). Als slotstuk van de avond zingt Stella Brüggen de prachtige aria Nichts kann mich erretten uit cantate 74. Bas de Vroome speelt deze avond ook solowerken voor klavier van Bach en Händel.
De avond begint om 20 uur. De Kapelzaal van de Oude kerk is open om 19.30 uur en de toegang is €10.
Reserveren is gewenst via secretarisskd@gmail.com
Meer informatie via www.kerkconcertendelft.nl

9 november | Lezing over een kettersboek | Maria van Jessekerk

Zaterdagochtend 9 november organiseert de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft een lezing in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk over het boek dat in de tentoonstelling De Gouden Eeuw te zien is: Harmen Schinckel drukte een boek dat door het Katholieke stadsbestuur in 1568 als een kettersboek werd omschreven. Dit boek uit 1668 is tijdens deze ochtend in de zaal te zien. Hij werd op het Marckveld onthoofd. Ria van der Meer houdt een boeiend verhaal over hoe Delft in de roerende tijden rond de reformatie is omgegaan.

Delft en de Reformatie
Harmen Schinckel en Stalpaert van der Wiele: twee zijden van één medaille. In de tentoonstellingsruimte van de SKED bevinden zich momenteel twee bijzondere voorwerpen: een liedboek, gedrukt door Harmen Schinckel en een kazuifel van Stalpaert van der Wiele. Harmen Schinckel werd in 1568 het slachtoffer van de vervolging van de protestanten. Stalpaert van der Wiele ondervond veel tegenstand omdat hij rooms-katholiek priester was.

In de zestiende eeuw verspreidde de nieuwe leer van Luther en Calvijn zich in de Nederlanden en ook in Delft. De overheid trad zeer streng op tegen de aanhangers van deze “ketterse” leer. Zij werden vervolgd en soms op gruwelijke wijze gedood. Als de stad Delft in 1572 de zijde van Willem van Oranje kiest in de strijd tegen het katholieke Spanje worden de rollen omgedraaid. De rooms-katholieke godsdienst wordt verboden en de gereformeerde kerk wordt een soort staatskerk die het openbare leven beheerst. Dit proces gaat gepaard met nieuwe vervolgingen en verboden, nu voor de katholieken. Het duurt een aantal jaren voor er een gedoogsituatie ontstaat.

Programma 9 november
09.30 uur inloop, koffie en thee
10.00 Opening door Wim van Leeuwen
10.05 Inleiding door Ria van der Meer
10.50 Koffiepauze
11.10 Vervolg inleiding en vragen
11.45 Afsluiting

Na de lezing wordt het boek van Harmen Schinckel teruggelegd in de tentoonstelling, die u natuurlijk meteen kunt bezoeken.

2 en 10 november | Misa Criolla | Ars Vocalis

Delfts Kamerkoor Ars Vocalis bestaat 60 jaar!

Voor het vieren van dit jubileum is gekozen voor een Latijns-Amerikaans programma met als hoofdwerk de Misa Criolla van de componist Ariel Ramirez. Het woord “criolla (creools)” staat voor de vele culturele invloeden in Argentinië.
Het koor wordt in deze mis begeleid door het combo “Criolla” onder leiding van Gabriel Aguilera, met Fred Abbingh op de piano. Als solist treedt op Emilio Aguilar.
Ars Vocalis zingt verder verschillende liefdesliederen die alle getoonzet zijn in Latijns-Amerikaanse harmonieën. Meer klassiek uit de tijd van de Renaissance zijn de werken van Juan Gutièrrez de Padilla en Francisco López Capillas, componisten uit Mexico. Onvervalst creools is en klinkt het lied Yambambo.

De concerten zijn op a.s. zaterdagavond 2 november (Koningkerk in Voorburg, nabij Station Laan van NOI) en op zondagmiddag 10 november (Adelbertkerk in Delft), kaarten zijn in de voorverkoop à €17,50 verkrijgbaar via www.arsvocalis.nl, aan de zaal à €20.

Voor liefhebbers van vurige Latijns-Amerkaanse ritmes echt een aanrader!

3 november | Requiem Duruflé | Maria van Jessekerk

Begin november is de tijd van herdenken en het stilstaan bij diegene die in het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Om die reden wordt in de Maria van Jessekerk het Requiemconcert van Duruflé uitgevoerd, één van de bekendste en allermooiste Requiems. Het concert vindt plaats op zondagmiddag 3 november a.s. om 15.00 uur door het kamerkoor Voix Jolies o.l.v. Johannes Gierl en Petra Veenswijk (orgel). Daarnaast worden nog andere stemmige solowerken voor orgel gespeeld, en worden enkele motetten ten gehore gebracht. Het concert duurt ca. 1 uur.

De toegang is zoals gebruikelijk vrij, wel is er een deurcollecte. Na afloop is er ook een mogelijkheid om koffie of thee te drinken.

16 november | jubileum Stedenband Delft-Estelí

Op zaterdag 16 november viert de Stedenband Delft-Estelí haar 35-jarig jubileum, van 11-17 uur, in een grote Nicaraguatent op de Markt. Kom bij ons op de koffie! Geniet van een heerlijk kopje Miraflor-koffie uit Estelí.
Verder vindt u in de tent een doorlopende presentatie van 35 jaar stedenband en het Estelí-spel voor kinderen.

Wethouder Vollebregt komt ook bij ons op de koffie. Om 12 uur neemt hij officieel het eerste pak Miraflor-koffie in ontvangst. De pakken koffie zijn vanaf 16 november bij ons te koop. U kunt ook ‘Vriend van Estelí’ worden voor €50,-/jaar en u krijgt 4 keer per jaar een pak koffie thuisbezorgd. Om Vriend te worden, stort u €50 op ons rekeningnummer NL65 RABO 03834.03413 o.v.v. ‘Vriend van Estelí’ en uw adres.

We zien u graag op 16 november.
Bestuur Stedenband Delft-Estelí
Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR  Delft
Website www.delft-esteli.nl

12 oktober | Orgel en viool | Oude Kerk

Op zaterdag 12 oktober geeft Bas de Vroome samen met de violiste Lianne Visser een concert in de kapel van de Oude Kerk waarbij Gothische muziek voor toetsen gespeeld wordt, muziek die dateert uit de tijd van de bouw van de kerk. De Oude Kerk is gebouwd van de 13e tot de 15e eeuw en natuurlijk klonk er in die tijd al muziek. Zeer bijzonder is de Estampie uit 1325 die dateert uit de Robertsbridge-Codex. Ook klinken er delen uit het Buxheimer Orgelbuch, een manuscript uit 1460/1470 dat in een kartuizer klooster in Duitsland gevonden werd met 256 originele composities en arrangementen.

De avond krijgt een groot contrast met composities van de titaan onder de componisten: Johann Sebastian Bach. Van hem speelt Lianne Visser delen uit de prachtige Tweede Partita voor viool solo en beide musici voeren de grote Sonate in c-moll BWV 1017 uit voor viool en obligaat klavecimbel.

De avond begint om 20 uur en de kapel gaat open om 1930 uur. Na afloop is er gelegenheid om de musici te ontmoeten bij de koffie.

Reserveren is verplicht: secretarisskd@gmail.com