12 september | Theater Overdag | “Mijn zwervend hart”

Theater Overdag opent het theaterseizoen met de voorstelling “Mijn zwervend hart” met zangeres/actrice Nadja Filzter. Zij neemt het publiek mee op de wereldreis die haar Joodse voorouders maakten, op zoek naar een plek om te (over)leven. Zij trokken van de Oekraïne via Le Havre naar New York en Mexico. Haar familiegeschiedenis komt tot leven via gespeelde en gezongen scenes over weggestuurd worden en de moeite om ergens te aarden. Eigen composities worden afgewisseld met Russische muziek, Jiddische klezmer, Franse chansons, Amerikaanse jazz en een onvervalst Amsterdams volkslied.
Locatie: Rietveld Theater, Rietveld 49, Delft
Donderdag 12 september om 14.30 uur
Kaarten: www.rietveldtheater.nl en www.theaterdeveste.nl

1 september | Orgelconcert Maria van Jessekerk

Op zondag 1 september komt een Nederlandse toporganist naar de Maria van Jessekerk. Het is Jan Hage, die sinds 2011 als organist verbonden is aan de Utrechtse Dom. Daarvoor was hij organist van de Kloosterkerk in Den Haag. Het programma bestaat uit grootse Franse werken van de componisten Gigout, Vierne en Widor. Deze werken klinken fantastisch op het historische Maarschalkerweerd-orgel van de kerk.
Aanvang: 15.00 uur. De toegang is vrij; er is een collecte na afloop. Na het concert kunt u de organist ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de Jozefzaal van de kerk.
Meer informatie op www.veenswijkorgel.nl

Preekrooster 4e kwartaal 2019 IC Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam

Hieronder vindt u het preekrooster van het 4e kwartaal 2019 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam. De dovenkerkdiensten in Delft vinden plaats in zaal 9 van de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN te Delft. Er is een goede tramverbinding (lijn 1 stopt op halte Diepenbrockstraat – 400 meter lopen, ongeveer 5 minuten). U bent van harte

27 juni | De (sociale) staat van Delft | Theater De Veste | 16.00 – 18.00 uur

Op 27 juni 2019 van 16.00 – 18.00 uur organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Delft (ASD) in Theater de Veste een bijeenkomst met als titel ‘De (sociale) staat van Delft’. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die als burger, beroepskracht, vrijwilliger, ervaringsdeskundige, mantelzorger of op een andere manier betrokken is bij het sociaal domein en met ons mee wil denken. Centraal thema van de bijeenkomst is de toegankelijkheid van ondersteuning en zorg. In de Sociale Visie zegt de gemeente Delft hierover: We zorgen dat ondersteuning en zorg dichtbij is en integraal (breed). Op 27 juni gaan wij met de deelnemers in gesprek over de vraag hoe zij de toegankelijkheid ervaren. Weten burgers de weg te vinden als zij ondersteuning of zorg nodig hebben? Krijgen zij tijdig passende ondersteuning en/of zorg? Wat schuurt? Wat kan beter? We werken toe naar een inspirerende bijeenkomst, waar iedereen uitgedaagd wordt zijn of haar zegje te doen en te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Als ASD gaan wij daarna aan de slag met de uitkomsten. We gebruiken de input voor gerichte adviezen aan de gemeente en rapporteren regelmatig terug over de voortgang.
Wilt u erbij zijn? Stuur een e-mail naar staatvandelft@asd-delft.nl en vermeld daarin: − Uw naam − In welke hoedanigheid u zich aanmeldt: burger, beroepskracht, vrijwilliger, ervaringsdeskundige enz. U krijgt vervolgens nadere informatie van ons over de locatie en het programma. Kunt u niet komen maar wilt u wel een ervaring met ons delen? Ook dan kunt u ons een mail sturen. We nemen vervolgens contact met u op.

Preekrooster 3e kwartaal 2019 IC Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam

Hieronder vindt u het preekrooster van het 3de kwartaal 2019 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.   
De dovenkerkdiensten in Delft vinden plaats in zaal 9 van de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN te Delft. Er is een goede tramverbinding (lijn 1 stopt op halte Diepenbrockstraat – 400 meter lopen, ongeveer 5 minuten).
De gecombineerde kerkdienst van 8 september 2019 wordt gehouden in de Bethlehemkerk te Delft. De kerkdienst van de Christelijke Dovenvereniging DEL uit Rotterdam op zaterdag 21 september 2019 gaat niet door. Mochten er vragen en of opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd aan het secretariaat stellen.