Verklaring Raad van Kerken over klimaatverandering

Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e internationale klimaatconferentie plaats onder leiding van de Verenigde Naties. De urgentie van het probleem van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer de schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om op te staan en te spreken in het publieke debat. De kerken verenigd in de Raad van Kerken roepen de Nederlandse overheid op om zich maximaal in te spannen om in internationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen.

Voor nadere informatie kunt u de onderstaande link aanklikken

persverklaringklimaat 2015

11e voettocht voor vrede

De jaarlijkse voettocht start dit jaar in de Marcuskerk.

In de Sultan Ahmet Moskee zal met de deelnemers en de organisatie een gezamenlijk gesprek gevoerd worden over het thema “samen feestvieren verbindt”.

indien u de onderstaande tekst aanklikt dan kunt u het programma van de voettocht lezen

voettocht voor de vrede     Voettocht Van Vrede 2010 Delft 009

Nieuw project Delft-Estelí

Van september t/m december 2015 vindt het project ‘Samen Rijk’van de stedenband Delft-Estelí plaats. We besteden daarin aandacht aan financiële educatie van kinderen, sparen en ondernemerschap. Het project is bedoeld voor de bovenbouw van scholen in Delft.

Voor nadere informatie kunt u de onderstaande links aanklikken.

Samen rijk                              Nieuwsbrief                  

 

unnamed