Doe mee aan de dag van de Dialoog – Delft

Delftenaren ontmoeten elkaar aan tafel en gaan met elkaar in gesprek. Zo
willen we bruggen slaan tussen mensen. We doen dit jaar in Delft voor de
zesde keer mee aan de landelijke week van de dialoog. Speciaal dit jaar
organiseren we, naast de dialoogtafels voor volwassenen, tafels voor
jongeren (15-23 jaar) en voor vrouwen.

Het thema dit jaar is “Samen leven, samen wonen, samen werken” en “Erbij
horen” (voor jongeren).

Datum: 6 november (ochtendtafels voor vrouwen)
Tijd: 9:30 – 11:30 uur
Plaats: De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD  Delft

Datum: 6 november (avondtafels voor jongeren) – OPGEVEN VOOR 3 NOVEMBER
ivm bestellen pizza’s
Tijd: 17:30 – 19:30 uur
Plaats: CLD, Obrechtstraat 48,2625 XN Delft

Datum: 6 november
Tijd: 19:15 – 22:00 uur (avondtafels voor volwassenen)
Plaats: CLD, Obrechtstraat 48,2625 XN Delft

Graag opgeven via de website: www.delftindialoog.nl/formulier/

Manifest Delft, stad van verbinding

Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden,
ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend
om Delftenaar te kunnen zijn.

lees verder manifest Delft, stad van verbinding

Laten we voor een toekomst kiezen waarin we samen leven.
Laten we samen bouwen aan onze vrijheid.
Laten we staan voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving.

George Gelauff, platform Bruggen Bouwen Delft
Ria Pool Meeuwsen, DelftseBuur
Mehmet Taskir, Sultan Ahmet Moskee
Mimoun Outmany, Al-Ansaar Moskee
Monique Toonen, Dag van de Dialoog Delft
Wilma Broeseliske, Delftse Uitdaging
Leo Nijenhuis, Humanistisch Verbond, afdeling Delft
Nina Bogerd, Delft MaMa
Willem Overgaag, Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft
Michel Fleur, Delftse Werkgroep Homoseksualiteit
Waltraut Stroh, International Student Chaplaincy Delft
Jasper van der Kooij, Raad van Kerken Delft

 

Verklaring Raad van Kerken over klimaatverandering

Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e internationale klimaatconferentie plaats onder leiding van de Verenigde Naties. De urgentie van het probleem van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer de schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om op te staan en te spreken in het publieke debat. De kerken verenigd in de Raad van Kerken roepen de Nederlandse overheid op om zich maximaal in te spannen om in internationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen.

Voor nadere informatie kunt u de onderstaande link aanklikken

persverklaringklimaat 2015

De jessehof bestaat 3 jaar

De jessehof bestaat 3 jaar en dat wordt gevierd.

3 Jaar geleden is de Jessehof van start gegaan op 24 januari 2012. We organiseren zaterdag 24 januari voor alle vrijwilligers een feestje waar we terugblikken en vooruitkijken in ontspannen sfeer. In de ochtend is er taart voor al onze gasten

Indien u onderstaande link aanklikt kunt u nadere informatie lezen

persbericht 3 jarig bestaan Jessehof

 

10.000 euro voor restauratie Nieuwe Kerk

Op vrijdag 27 juni ontving het bestuur van de Nieuwe Kerk in Delft een cheque van 10.000 euro. Het geld is ingezameld door de Rotaryclub Delft Vrijhof.

Het bedrag is de opbrengst van het evenement ‘Meezingen in Delft’. Een kleine 400 amateur-zangers brachten op 10 mei jl. het Requiem van Mozart ten gehore in de Oude Kerk. Zij studeerden het stuk in een dag in en voerden het ’s avonds uit voor een volle kerk. De organisatie van het evenement was in  handen van de stichting Meezingen in Delft, die speciaal voor dit doel is opgericht door Rotaryclub Delft Vrijhof. Het geld is bestemd als bijdrage aan de restauratie van de Nieuwe Kerk.