Planning conservenactie 2012

Voor de planning wil de Voedselbank graag weten welke kerkgenootschappen meedoen met de collecte, en wie in welk kerkgebouw contactpersoon is. Graag voor 15 oktober laten weten aan de Stichting Voedselbank Delft, p/a de heer P. Kalkman, Saayman Vaderhof 28, 2645 BB Delfgauw of pkalkman@caiway.nl .

De conservenactie start op 17 september in de supermarkten in Pijnacker. Op 9 oktober is de conservenactie bij de GKv in de Immanuëlkerk. In het weekeinde van 5 november zijn de supermarkten in Nootdorp aan de beurt. De protestantse kerken in Delft, ’s Gravenzande en Nootdorp houden de actie op dankdag, 6 november, en de katholieke kerken in Delft doen dit in het diaconale weekeinde van 12-13 november. Net als voorgaande jaren kunnen ook scholen, andere kerken in de regio en maatschappelijke organisaties zich aanmelden om mee te doen. De Voedselbank kan voor posters en flyers zorgen, en komt met plezier de actie toelichten. Contact via voedselbankdelft@gmail.com .

Een liefdevolle blik: conservenactie voor Voedselbank Delft

‘Een liefdevolle blik’ is het thema van de negende conservenactie, een collecte in natura voor cliënten van de Voedselbank Delft e.o. .

Waarschijnlijk denkt u bij een liefdevolle blik niet direct aan conserven, maar aan geliefden: mensen die om elkaar geven werpen elkaar een liefdevolle blik toe. Maar in deze actie gaat het om conserven. UW blikken zijn hard nodig. Geef dus gil uw liefdevolle blikken!

Elke donderdag kunnen de cliënten van de Voedselbank terecht voor een gratis voedselpakket. De ene keer is het beter gevuld dan de andere keer. Het hangt er maar net vanaf wat aangeleverd wordt. In magere weken wordt het pakket aangevuld met een blik uit de conservenvoorraad. In het afgelopen jaar is er flink uit de voorraad geput, omdat de hoeveelheid producten geen gelijke tred hield met het aantal cliënten. De voorraad is nagenoeg op. In de inzamelingsweek staan achter in de kerk kratten of dozen voor de blikken. Meer informatie op www.voedselbankdelft.nl of in de informatiefolder in de kerk.

Minisymposium Pact tegen Armoede

Minisymposium Pact tegen Armoede: Elke Deltenaar telt

Dit symposium wordt georganiseerd vanuit het Pact tegen armoede en vormt onderdeel van de activiteiten die dit najaar worden georganiseerd onder de noemer Elke Delftenaar telt.Tijdens het Symposium worden de mogelijkheden onderzocht voor een anti-armoede aanpakwaarbij de armsten daadwerkelijk bereikt worden en zelf een actieve rol kunnen spelen.Trefwoorden: Contact, ontmoeting, gelijkwaardigheid, iedereen telt mee, empowerment, iedereenheeft talenten. Er zal speciale aandacht zijn voor Delftenaren die al generaties lang te maken hebbenmet armoede. Dit omdat we zien dat met name zij tot nu toe niet volwaardig kunnen meedoen inonze samenleving en dat de huidige voorzieningen onvoldoende bij hen aansluiten.Het Minisymposium vindt plaats op woensdag 7 september in De Adelbertkerk , Minervaweg 7, van13.00 tot 17.00 uur. Opgeven bij: Hans Vlaanderen, hvlaanderen@delft.nl, 015 2195332.

Programma:

13.00: inloop met koffie

13.15: opening door wethouder Saskia Bolten

13.25: inleiding door Henri van Rijn, coördinator van Fonto: “Ook de armste telt mee; over wie hebben we het dan?”

14.05: Anneke van Elderen, diaconaal opbouwwerker, vertelt over de ervaringen met het Annahuisin Breda

14.40: pauze met koffie en thee

15.00: mogelijkheden bespreken in werkgroepen. De volgende thema’s komen aan de orde: hoe komen we in gesprek met de armste Delftenaren? Hoe kunnen we hen activeren? Zouden we bijvoorbeeld zelfhulp(groepen) kunnen starten? Hoe kunnen we het te starten Inloophuis in Delft hiervoor benutten?

15.45: terugkoppeling, vervolgbepaling – wat gaan we doen, hoe gaan we dat aanpakken?

afsluiting

16.15: netwerkborrel

17.00: einde

Het is de bedoeling om deze middag met concrete ideeën en voorstellen aan de slag te gaan.

Jaarverslag Interkerkelijk Sociaal Fonds 2011

Op http://www.isfdelft.nl/downloads/Jaarverslag%20ISF%20Delft%202010.pdf is het jaarverslag 2010 van het ISF Delft te downloaden. In 2011 was er een onstuimige groei van het aantal cliënten. En lukte het om het aantal vrijwilligers fors te laten groeien, met de steun van de kerken. Daarmee bereikt het ISF de grenzen van wat financieel mogelijk is; er werd ingeteerd op de reserves. Daarnaast nam het ISF het initiatief voor het project Schuldhulpmaatje in Delft, waarmee het mogelijk is geworden om mensen langdurig te helpen met schulden en begeleiding te geven bij het voorkomen van problematische schulden.