Jaarverslag Interkerkelijk Sociaal Fonds 2011

Op http://www.isfdelft.nl/downloads/Jaarverslag%20ISF%20Delft%202010.pdf is het jaarverslag 2010 van het ISF Delft te downloaden. In 2011 was er een onstuimige groei van het aantal cliënten. En lukte het om het aantal vrijwilligers fors te laten groeien, met de steun van de kerken. Daarmee bereikt het ISF de grenzen van wat financieel mogelijk is; er werd ingeteerd op de reserves. Daarnaast nam het ISF het initiatief voor het project Schuldhulpmaatje in Delft, waarmee het mogelijk is geworden om mensen langdurig te helpen met schulden en begeleiding te geven bij het voorkomen van problematische schulden.