Vanaf 12 september | Zaterdagmiddaggebed | Nieuwe Kerk

Vanaf zaterdag 12 september is het weer mogelijk om mee te doen met het middaggebed in de Nieuwe Kerk. Om 12.00 uur wordt er gebeden en gelezen en u bent van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. De gebedsonderwerpen worden door de aanwezigen aangedragen.

Bent u in de stad? Wilt u het een keer meemaken? U kunt bij de balie van de Nieuwe Kerk aangeven dat u voor het middaggebed komt. Dan gaat de deur voor u open!

Dit is een initiatief van de wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Gemeente Delft.

Vanaf 20 september | Taizé-vieringen | Vierhovenkerk

Vanaf 20 september gaan de Taizé-vieringen weer van start in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat 50). In deze viering is er vooral ruimte voor gebed en meditatie.
Ook kunt u een lichtje ontsteken waarmee u iemand herdenkt of voor iemand of een groep bidt. De muziekgroep speelt Taizé-liederen en enkele mensen zingen ze.

De geplande data dit jaar zijn 18 oktober en 15 november en volgend jaar 17 januari, 21 februari en 21 maart.

Kijk voor meer informatie op de website van de wijkgemeente Vierhoven

Afbeeldingsresultaten voor taize

6 september | Zoekdienst | Oude Kerk

Elke eerste zondag van de maand organiseert de Protestantse Gemeente Delft een zogeheten zoekdienst, een laagdrempelige kerkdienst voor mensen die niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan, maar wel “zoekend” zijn.
Het thema van de dienst van 6 september is “Wat mijn hart verlangt”.

De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes en koffie en thee klaar. We houden in deze periode de maandelijkse zoekdiensten in de noordbeuk van de Oude Kerk, met een opstelling waarbij we gebruik maken van de grote tafels die daar staan. Er is daar genoeg ruimte om de vereiste afstand in acht te nemen. De entree is via de hoofdingang onder de toren. Van harte welkom!

Vanuit de Nieuwe Kerk | Van Palmzondag tot Pasen

De Protestantse Gemeente Delft organiseert een reeks Delft-brede vieringen en vesperdiensten rondom de Stille Week en met Pasen. Hieronder vindt u het programma. Alle diensten zijn te beluisteren en te zien via www.kerkomroep.nl (zoek naar Nieuwe Kerk Delft) en YouTube

U kunt aan de hand van onderstaand liturgieboekje mee-lezen en -zingen!

Vespers Stille Week 2020

Palmzondag 5 april 10.00 uur
Voorganger: Vicaris Barbara Broeren & Ds. Arnold Vroomans
Organist: Bas de Vroome

Vespers in de stille week

Maandag 6 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Martin van Oordt – wijkgemeente Mattheus
Organist: Bas de Vroome

Dinsdag 7 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Christiaan Olie – wijkgemeente Maranatha
Organist: Peter Rodenburg

Woensdag 8 april 19.30 uur
Voorganger: Proponent Rene Strengholt – Geloven in Delft Organist: Bas de Vroome

Witte Donderdag 9 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans – wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban
Organist: Peter Verhoeks

Witte Donderdag 9 april 20.30 Zingen met Peter Verhoeks – Passie en Pasen
Peter speelt bekende liederen rondom Pasen.
Hij nodigt u van harte uit om mee te zingen!
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans
Organist: Peter Verhoeks

Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans
Organist: Bas de Vroome

Paaswake – dienst van lezingen en gebed
Stille Zaterdag 11 april 22.00
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans & Pastoor Robin Voorn
Organist: Peter Verhoeks

Paasochtend 12 april 10.00 uur
Voorganger: Ds. Arnold Vroomans & Pastoor Robin Voorn
Organist: Peter Verhoeks