1 maart | Zoekdienst | Oude Kerk

Het thema van de zoekdienst van 1 maart in de kapel van de Oude Kerk is zoeken=vinden?

Veel mensen zijn op zoek naar meer, naar leven met meer diepgang, meer vervulling, meer harmonie. Jezus zei ooit:  ‘Zoek en je zult vinden.’ Maar wat valt er te vinden op onze spirituele zoektocht? Is ons zoeken ooit klaar, dat je kan zeggen: ik ben gearriveerd, ik hoef niet meer open te staan? Of blijft het: ‘I still haven’t found what I’m looking for?’

In de Zoekdienst van 1 maart  lezen we een verhaal over een man die in de nacht in gesprek gaat met Jezus. Hij wil ontdekken wat Jezus voor zijn spirituele zoektocht kan betekenen. Jezus zet zijn zoeken in een ander licht:  belangrijker dan jouw zoeken naar God is Gods zoeken naar jou. En de vraag is dan: laat je je door Hem vinden? Sta je daarvoor open? Wat kunnen we met dit perspectief in onze zoektocht? Daar gaan we met elkaar naar op zoek in deze echte zoek-dienst over zoeken, vinden en gevonden worden.

De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse Gemeente Delft. De Zoekdienst wordt gehouden in de kapel van de Oude Kerk en begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!

2 februari | Zoekdienst | Oude Kerk

Op zondag 2 februari om 13.00 u (12.30 inloop en lunch) is er in de kapel van de Oude Kerk weer de maandelijkse zoekdienst. Het thema is (niet) wegkijken?

We weten niet altijd raad met het lijden van een ander, dichtbij of ver weg. Wegkijken is niemand vreemd. Soms hebben we het te druk of zitten we te vol met andere zaken om aandacht te hebben voor een medemens. Soms vinden we het te moeilijk, zijn we bang dat het onze draagkracht te boven gaat of denken we dat onze hulp toch geen verschil maakt. Is wegkijken erg? We kunnen niet alle leed op onze schouders nemen, toch? Wat is het effect van wegkijken?
Over die vraag gaan we met elkaar in gesprek in de zoekdienst van 2 februari. We luisteren naar een verhaal over Jezus en zijn leerlingen die geconfronteerd worden met het leed van een blinde man. Voor de leerlingen is deze blinde een onderwerp van discussie – Jezus ziet de man echt en gaat in op zijn nood. Voor de blinde heeft de ontmoeting met Jezus een verrassende impact, die veel stof doet opwaaien bij de mensen om hem heen: hij kan weer zien!
De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!

Locatie: Kapel van de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 (toeristeningang aan zijkant kerk)

Zie ook facebook.com/tijdvoorGod. De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

10 december | Lichtjesavond | Oude Kerk

Tijdens Lichtjesavond, op dinsdag 10 december 2019, bent u van 18.45 tot 22.00 uur van harte welkom in de Oude Kerk. Geniet van een gevarieerd muzikaal programma, onder het genot van een warme kop koffie, thee of chocolademelk. Ook vinden er verschillende activiteiten plaats in de wandelgangen. De hele avond kunnen kinderen knutselen in de knutselhoek. Raak in gesprek met de drie wijzen, hang een goede wens of gebed in de gebedsster, laat een kerstgedicht schrijven door ‘woordentovenaar’ Jan Jense, of neem een kijkje bij de stands van verschillende organisaties.

Muzikaal programma
Het muzikale programma begint om 18.45 u met orgelspel van Peter Verhoeks, die samen met Anouk de Wit op saxofoon op een verfrissende manier bekende kerstliederen ten gehore zal brengen. Om 19.15 u treedt kinderkoor Wonderwijs uit Maassluis op met een leuk kerstprogramma. Van 20.00 tot 20.45 kunt u luisteren naar en meezingen met het Rhythm & Gospel Unity Choir, het gospelkoor uit de regio dat nu al voor de dertiende keer een swingend onderdeel is van de avond. Het muzikale programma wordt afgesloten door Charis Music, een landelijk koor dat op een muzikale en eigentijdse manier het kerstverhaal tot leven brengt.

Meer informatie op https://www.facebook.com/LichtjesavondOudeKerk/
De kerk is open van 18.45 – 22.00 u

1 december | Zoekdienst | Oude Kerk

Verlangen…..
In de drukte van het leven verliezen we makkelijk oog voor onze diepere verlangens. Bij alles wat onze aandacht opeist lukt het niet altijd aandacht te hebben voor hoe het met een ander of met onszelf gaat.
In de zoekdienst van 1 december nemen we de tijd om stil te staan bij de vraag: wat maakt ons nou gelukkig? Wat vervult onze verlangens? We doen dit aan de hand van een verhaal waarin Jezus, in gesprek met een vrouw, een diepere laag weet aan te boren. Hij heeft oog voor hoe het met haar gaat en zij weet zich gezien. Als Hij spreekt over levend water dat een diepere dorst in het leven lest, roept dit bij haar een verlangen naar vervulling op. En ontdekt ze wat Jezus hierin voor haar kan betekenen.
Ook op onze zoektocht naar geluk en vervulling kan Jezus een verrassend licht werpen!

De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse Gemeente Delft. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!
Locatie: Kapel van de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 (toeristeningang aan zijkant kerk).
Zie ook facebook.com/tijdvoorGod. De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.