14 september | Kom luisteren en zingen in de Oude en Nieuwe Kerk

In het tweede weekend van september openen Delftse monumenten weer hun deur met Open Monumentendag. Op zaterdag 14 september zijn de Oude en Nieuwe Kerk niet alleen van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen, maar kan er in beide kerken ook genoten worden van muziek.

Muziek in de Oude Kerk
In de Oude Kerk begint het muzikaal programma om 10.00 uur met een optreden in het koor van de Oude Kerk van Marcel Tichem op het kabinetorgel en Alinda Lenting op fluit. Marcel zet de toon op het grote orgel met muziek uit de Franse barok: een werk van François Couperin. Bij het kabinetorgel kunnen bezoekers verder genieten van onder meer de bekende ‘Oh for the wings of a dove’ van Mendelsohn op blokfluit en orgel. Ook werken van onder andere Bach, Telemann, en Barsanti zullen niet ontbreken. Van Delft Huismuziek treden twee groepen op: van 11.15 tot 12.00 uur het Gemengd Ensemble o.l.v. Jeanne van der Linden en van 12.30 tot 13.15 uur het Kamerorkest o.l.v. Pasha Ashari.
Ook dit jaar ontbreekt de samenzang van kerkelijke liederen niet. Iedereen is van 15.00 tot 15.45 uur van harte welkom mee te zingen onder begeleiding van Peter Rodenburg op het orgel. Het zou mooi zijn als er wat volume is, want zien zingen doet zingen. Ook kunnen we daarmee laten zien dat de Oude Kerk in gebruik is door een levende gemeente. Om 16.00 uur wordt het muzikaal programma in de Oude Kerk afgesloten met een optreden van het kamerkoor Delft Blue o.l.v. Peter van der Leeuw.

Rondleiding, expositie en verkoop koffie en koek
Open Monumentendag is ook een goede gelegenheid om de vaste expositie over de Oude Kerk en de tijdelijke expositie “Herrezen” met kruiswegstaties van Herman Veldhuis, Ria van Oosten en Willem Hesseling te bewonderen. Stichting Kerkelijk Erfgoed zal vanaf 11.00 u elk heel uur een rondleiding langs deze expositie verzorgen. In de middag is ook Ria van Oosten aanwezig om meer te vertellen van de kruiswegstaties. Om 12.00 u zal Klaas Huizinga bezoekers rondleiden door de kerk. Verzamelen voor de preekstoel. In de koffiehoek wordt koffie, thee en koek of cake verkocht voor € 1,50. De opbrengst is voor Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehof, het inloophuis op de hoek Burgwal/Oude Langedijk. Als u mee wilt bakken voor dit goede doel (graag!) kunt u in de ochtend vanaf 10.00 u uw baksel afleveren in de kerk.

Muziek in de Nieuwe Kerk
Ook de prachtig gerestaureerde Nieuwe Kerk doet dit jaar volop mee met het muzikale programma van Monumentendag, om te beginnen met een uur orgelspel door Peter Verhoeks. Het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Rob van Efferink neemt van 11.00 uur tot 11.30 uur het muzikale stokje over. Van 12.30 tot 13.15 uur staat een optreden van het Gradoli Strijkensemble op het programma, dat samen met een sopraan delen van een Stabat Mater zal uitvoeren, in aansluiting bij het ‘moeder-en-kind-thema’ van de Delftse schilder Pieter de Hooch, van wie in de Prinsenhof een expositie te zien is. Drie jonge, talentvolle musici geven als DOC Trio van 14.00 – 14.45 u een uitvoering met harp, cello en viool. Ze hebben als trio ook meegedaan aan het Prinses Christina Concours voor jonge muzikanten. Evert Woudstra (orgel) zal van 14.45 tot 15.30 u samen met zijn dochter Jantine (zang) liederen ten gehore brengen van o.a. Buxtehude, Bach en Händel. Het muzikale programma wordt om 15.30 afgesloten met een optreden van het Nieuw Kamerkoor Delft o.l.v. Angeliki Ploka.

Overige activiteiten in de Nieuwe Kerk
Ook in de Nieuwe Kerk wordt een rondleiding gegeven, om 12.00 u, door Peter Bosman (verzamelen voor de preekstoel). Daarnaast staat er een knutseltafel waar kinderen gedurende de hele dag hun creativiteit kunnen botvieren. Ook een tafel met bijbels en christelijke lectuur ontbreekt niet. De toren is toegankelijk voor de gebruikelijke prijzen.
Zie voor aanvangstijden van alle activiteiten www.pgdelft.nl

1 september | Zoekdienst | Oude Kerk

Zelf Jezus ontmoeten?
Op zondag 1 september start een nieuwe serie zoekdiensten. De Protestantse Gemeente Delft organiseert deze diensten elke eerste zondag van de maand voor mensen die niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan, maar nog wel zoeken. In deze nieuwe serie staat de persoon van Jezus centraal, de centrale persoon in het christendom en één van de meest invloedrijke personen uit de wereldgeschiedenis. Maar wie is Hij voor ons, en voor onze stad? Daar gaan we naar op zoek, door in de Bijbel te lezen welke mensen Hij allemaal heeft ontmoet. Bovendien vertelt elke keer een stadgenoot wat het je vandaag kan doen als je Jezus leert kennen.

De vorm van de dienst is losjes, met ruimte voor stilte, Bijbellezing en liederen. De dienst wordt geleid door missionair werker René Strengholt. Welkom om 13.00 uur in de doopkapel van de Oude Kerk.

11 augustus | Koffieochtend met poezie | Kapel van Abtswoude

Op zondag 11 augustus organiseert Vrijzinnig Delft voor de tweede keer een koffieochtend met poëzie om 10.30 in de kapel in Abtswoude (Aart van der Leeuwlaan 332, Delft. Net als de bijeenkomst van 4 augustus wordt het een bijeenkomst van gebed, poëzie, inspirerende teksten, stilte, muziek en zang. Het thema van de ochtend op 11 augustus is: Liefde. We denken met elkaar na over liefde aan de hand van verschillende liefdes. Ter inspiratie kunt u denken aan: Philia de gelijkwaardige liefde, Agape de liefde van en voor God, Philautia de liefde voor jezelf, Eros, Caritas, liefde voor kinderen, liefde voor natuur, de taal van liefde… Als je zelf iets in wilt brengen over dit thema ben je welkom. Tot en met vrijdag kan je gedichten, teksten en andere inspiratie naar ons (de voorbereiders van de ochtend, Monique Toonen en Annalena Hoyer) opsturen. Mailadres:myt@xs4all.nl. Dan kunnen wij het in het programma meenemen. Op zondag meenemen kan ook. Van harte uitgenodigd!

18 augustus | Lunch-café | De Wipmolen

Welkom in het Lunchcafé! Regelmatig zetten de kerken van de Protestantse Gemeente Delft hun deuren gastvrij open voor mensen die zo maar even een moment van contact of gezelligheid zoeken. Bijvoorbeeld tijdens het Zondags Lunchcafé in de Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B). Op zondag 18 augustus is dit Lunchcafé van 12.00 – 14.00 uur open voor iedereen die stilte om zich heen ervaart, bijvoorbeeld omdat veel buren, kennissen en familieleden met vakantie zijn. Er is een smakelijk lunchbuffet waarvan men vrijelijk mag gebruiken en er zijn veel mensen met wie men kan praten over wat u bezig houdt. Welkom!

Elke zaterdag | Middaggebed | Nieuwe Kerk

Even ontsnappen aan de hectiek van het leven. Even op adem komen. Tegenwoordig kan dat op zaterdagmiddag om 12.00 uur in de Nieuwe Kerk. Op dat tijdstip organiseert de Protestantse Gemeente Delft elke week voor passanten een korte gebedsdienst. Met een Psalm, een lezing uit de Bijbel en de mogelijk biddend iets persoonlijk bij God te brengen. Een beetje zoals het al vele eeuwen door heel veel kerken is gedaan. Wie hieraan wil deelnemen kan gratis de Nieuwe Kerk in (even melden bij de balie) en daarna weer versterkt de draad van het leven oppakken. Deze diensten zijn er voorlopig elke week tot en met september.

30 juni | Bach cantate vesper | Oude Kerk

De Hemelen vertellen van Gods grootheid…BWV 76
Wie moet er over God vertellen? Wij? De Bijbel? In deze cantate van Bach zijn het de hemelen zelf die over God vertellen. Maar wie luistert er? Mensen worden afgeleid door van alles. Net als in de parabel van het feestmaal. Er zijn genodigden voor het feestmaal. Maar hoe reageren zij: met excuses en uitvluchten! Nee, dan de armen, kreupelen en zieken. Die nemen de uitnodiging wel aan. Bach heeft dit prachtig op muziek gezet. Alle smoezen staan in de recitatieven, er wordt gebeden om een beetje meer inzicht. Maar Bach zou Bach niet zijn als er niet geëindigd werd met een lofzang. Hebben we toch de hoofdzaken van het leven in het vizier gekregen: Het Leven dat geleefd moet worden, voor Gods aangezicht, op Zijn uitnodiging. Komt allen en geniet van de prachtige muziek. Uitgevoerd o.l.v. Mark Tempelaars, met koor, orkest en solisten, voorganger is Renske Oldenboom.

Deze vesperdiensten zijn een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.