7 juli | Zoekdienst | Oude Kerk

Waar doe ik het voor?
Wat is de zin van al ons gezwoeg? Dat vroeg eeuwen lang geleden Prediker zich af en die vraag kan je tegenwoordig soms nog bekruipen. Waarom doe ik al die moeite in het leven? Die vraag kan opkomen als je midden in de bloei van je leven staat en hebt gevoel hebt dat er meer moet zijn dan wat je bereikt hebt. Maar ook als het je in het leven bij de handen afbreekt. Of als je terugkijkt en afweegt wat nou echt van waarde is. Waar doe ik het voor? In de zoekdienst gaan we die vraag verkennen aan de hand van twee uitspraken uit de Bijbel die tegenstrijdig lijken: van de filosofisch ingestelde Prediker die vraagtekens zet bij de zin van al ons gezwoeg en van de gedreven apostel Paulus die stelt: ‘wat je doet is niet voor niets; het heeft blijvende waarde’. Spreken die twee invalshoeken elkaar tegen of vullen ze elkaar aan? Het thema komt terug in gesprek met elkaar, in liederen, stilte en gebed en een overdenking. De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom! Locatie: Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 (toeristeningang aan zijkant kerk) Zie ook facebook.com/tijdvoorGod.

De Zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

16 juni | Lunch-café Wipmolen

Het 3e Lunchcafé van 2019 komt er al weer aan en zal hopelijk in zomerse sfeer plaatsvinden. Op 16 juni om 12.00 uur gaan de deuren van de grote zaal in de Wipmolen weer open en bent u welkom voor een heerlijk buffet van 3 gangen. Te gast is Jaap de Groen, die als vrijwilliger werkt bij het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF). Hij zal tijdens het buffet iets vertellen over het werk van het ISF. Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Delft die niet (meer) voldoende geholpen kunnen worden door andere instanties. Het lunchcafé is voor alle bewoners in de buurt. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er staat wel een collectebus voor een vrijwillige bijdrage). Het lunchcafé vindt plaats in de Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B). De contactpersoon voor het lunchcafé is: Jan Willem Rijke, Rijke.jw@gmail.com

Het lunch-cafe is een activiteit van de protestantse wijkgemeente Immanuel, deel uitmakend van de Protestantse Gemeente Delft.

2 juni | Zoekdienst Oude Kerk

Waar is God? Als het tegenzit, of juist mee…

Het leven kan meevallen. Het kan ook tegen zitten. Wat heb je in voor- en tegenspoed aan God? Hierover gaat het in de zoekdienst van zondag 2 juni in de kapel van de Oude Kerk. We gaan aan de hand van de bekende Psalm 23 op zoek naar God in ons leven met al het mooie én zware dat er bij hoort. Psalm 23 dicht over de Herder die ons leidt naar mooie weiden maar ook door donkere dalen. Deze psalm helpt ons op weg in de zoektocht naar God. Deze psalm vertelt, net als de mensen om je heen – zomaar mensen die je iets te zeggen hebben, of jij aan hen! – over hoe God mensen bereikt. Als het tegenzit… óf juist mee. Als je somber bent óf als je geniet van het leven en intens gelukkig bent. Hij is er bij. De herder was het meest sprekende beeld dat de dichter hiervoor kan geven. Welk hedendaags beeld, welk beroep of welke mens zouden wij kiezen, om aan anderen te vertellen wie God voor je is? Want in alle situaties kan God iets voor ons betekenen. Laten we op zondag 2 juni samen op zoek gaan naar deze God! De dienst wordt geleid door Ds. David Knibbe, predikant van de Protestantse wijkgemeenten Immanuël en Vierhoven in Delft. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!

De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

7 april | Zoekdienst Oude Kerk

The Passion – Jezus’ lijden, wat kan ik er mee? 

Wat heeft het passieverhaal van Jezus ons na 2000 jaar nog te zeggen en wat kunnen wij er vandaag mee? Die vraag staat centraal in de zoekdienst van zondag 7 april in de kapel van de Oude Kerk. We leven deze weken toe naar Pasen. Op allerlei manieren wordt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus tot leven gewekt. Vooral de klassieke passies van Bach en – meer eigentijds – The Passion zijn publiektrekkers omdat de muziek en het verhaal ook vandaag veel mensen diep raken. Ook de zoekdienst van 7 april staat in het teken van het passieverhaal. Een verhaal met zeggingskracht omdat het mooiste en het slechtste van de mens erin zichtbaar wordt: opoffering en kiezen voor lijfsbehoud; vriendschap en verraad; hoop en wanhoop; liefde en haat. Hoe raakt dit passieverhaal ons van Jezus ons leven van vandaag? In de dienst zoeken we naar antwoorden op die vraag en wordt het verhaal dichtbij gebracht door muziek, teksten uit de bijbel, een overweging en gesprek. De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom! Zie ook facebook.com/tijdvoorGod. De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

Evensong met Krashna Musica

Zondag 24 maart | Oude Kerk | 19.00 uur

Een Evensong is een bijzondere kerkdienst. Als de zon begint onder te gaan komen we bij elkaar om God te ontmoeten. Het grootste deel van de dienst wordt gezongen door een koor. Een Evensong is meer een dienst die “over je heen komt” dan waarin je zelf veel moet doen. Het aandeel gemeentezang is ook minder groot dan we gewend zijn. Een Evensong heeft een strak regime. Dat kan aanvoelen als een harnas, maar dat is niet de bedoeling. Het is om de zaken vanuit een andere licht te kunnen bezien, te ontsnappen aan het alledaagse en af te stemmen op het allerhoogste: de Heer zelf. Het meebidden met oude woorden die al eeuwen meegaan helpt daarbij. Tijdens de Evensong op 24 maart zal het Delfts studentenmuziekgezelschap Krashna Musica haar medewerking verlenen. Krashna Musica betekent: prachtige muziek. Er zullen onder andere stukken van John Reading en Farant gezongen worden. Dirigent is Ruben de Grauw, organist Bas de Vroome en voorganger is ds. Arnold Vroomans. Het thema van deze dienst is Rechtvaardig. De dienst begint om 19.00 uur in de Oude Kerk. U bent allen van harte welkom.

Zoekdienst in de Oude Kerk

Delft, 3 maart 2019 – PERSBERICHT

DELFT – Al 6 jaar is de maandelijkse zoekdienst een gastvrije plek in het hart van Delft om stadsgenoten te ontmoeten en samen stil te staan bij vragen over geloof en zingeving. De zoekdienst wordt elke eerste zondag van de maand gehouden in de kapel van de Oude Kerk (toeristeningang). Op 3 maart is het thema is: hoe houd je het vol?

Hoe hou ik het vol?

Er zijn allerlei situaties in het leven waarin je je dat kan afvragen.

Als je je door school of een studie heen worstelt.

Als je druk ervaart om te presteren in je werk, terwijl je daarnaast ook een leven hebt.

Als je te maken krijgt met ziekte in je naaste omgeving of bij jezelf.

Als relaties met mensen die dichtbij staan onder spanning staan.

Als je niet goed in je vel zit.

In onze samenleving lijkt het alsof je zelf je geluk en je leven moet maken. Te midden van een veelheid aan informatie, meningen, keuzes en verantwoordelijkheden moet je zelf je weg vinden. Hoe houd je het vol? Wat zijn de bronnen waar je kracht en moed uit put? Op welke mensen kan je terugvallen als het even niet gaat? Wat geeft je richting? In hoeverre kan het geloof in God steun en richting geven? In de zoekdienst van maart staan deze vragen centraal in gesprek, liederen, een lezing uit de bijbel, een overdenking en gebeden.

De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse Gemeente. De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom! Zie ook facebook.com/tijdvoorGod. De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.