Delft maken we samen – een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk

De Protestantse Gemeente wil de gerestaureerde en heringerichte Nieuwe Kerk meer inzetten ten dienste van de stad. In de week na de officiële heropening van deze kerk in hartje Delft geven we hier invulling aan met een Stadsgesprek, op woensdagavond 15 november. Het thema van deze avond is ‘Delft maken we samen’. Onze stad is een bonte mix van mensen van allerlei achtergronden en culturen. Hoe gaan we met elkaar om? Houden we elkaar op afstand of zoeken we de verbinding? Wat gaat goed en waar liggen de knelpunten? Deze vragen staan centraal in het Stadsgesprek. En u bent van harte uitgenodigd mee te praten.

lees verder Delft maken we samen, persbericht Stadsgesprek 15 november 2017

Lichtjes voor Delft Gedenken van wie je hebt verloren

Lichtjes voor Delft
5 november 2017 vanaf 14.00 uur
Markt, bij de Nieuwe Kerk

Gedenken van wie je hebt verloren ‘Als ik jouw naam weer hoor..’

Welkom op 5 november bij Lichtjes voor Delft en de zoekdienst

Op zondag 5 november organiseert de Protestantse Gemeente Delft voor de derde keer de bijeenkomst ‘Lichtjes voor Delft’, die in het teken staat van het gedenken van wie overleden is.

In de afgelopen jaren hebben we als organisatie ervaren dat er grote belangstelling voor dit initiatief is. Het blijkt in een behoefte te voorzien van veel Delftse inwoners. Als er een geliefde uit nabije kring is weggevallen laat dit een leegte achter. Die geliefde mag niet worden vergeten.

We willen alle Delftenaren de gelegenheid geven om dierbare overledenen te gedenken door een kaarsje aan te steken en de naam of een gedachte op een groot schilderdoek te schrijven.
Iedereen is welkom om 14.00 uur op de Markt, bij de Nieuwe Kerk.

Aansluitend om 14.30 uur is er in de Nieuwe Kerk een korte zoekdienst rond het thema ‘Als ik jouw naam weer hoor..’, met muziek, gedichten, een tekst uit de Bijbel, een korte overdenking en ruimte voor stilte en gebed.

Voor en na deze zoekdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

www.facebook.com/pgdelft
www.facebook.com/TijdvoorGod/

Voor meer informatie
René Strengholt, Missionair werker in de Protestantse gemeente Delft.
06 17008025, rene.strengholt@gmail.com

Fred van Helden, predikant van de protestantse wijkgemeente Hof van Delft
0630221990 favanhelden@gmail.com

Jenne de Haan, geestelijk verzorger en rouw- en uitvaartbegeleider
06 21701198 jennemarieke@gmail.com