Concert Musica Antiqua Delft

Het project-ensemble Musica Antiqua Delft verzorg op zondag 6 meil om 15.00 uur een concert in de Waalse Kerk te Delft. Het programma heeft als thema ‘Sweelinck en Gabrieli’.

Er is een  – ongecontroleerde – vermelding dat Jan Pieterszoon Sweelinck bij Giovanni Gabrieli in Venetië op bezoek is geweest. In dit programma wordt nagegaan of er wederzijdse beïnvloeding merkbaar is in hun toonzettingen van enkele psalmen. Zoals gebruikelijk kiezen Musica Antiqua veelstemmige werken en zoekt het ensemble de afwisseling in kleine en grote bezetting, zowel vocaal als instrumentaal.
Musica Antiqua Delft is in 1999 opgericht op initiatief van dirigent/clavecinist Karel Smagge en Wim Looyestijn. Het is een project-ensemble bestaande uit achttien koorzangers en instrumentalisten, dat in eerste instantie er op is gericht om geestelijke en wereldlijke muziek tot ca. 1800 uit te voeren. De leden, professionele musici en ervaren amateurs, zijn merendeels afkomstig uit Delft en omstreken. Het ensemble streeft naar uitvoeringen op een semi professioneel niveau. Het ensemble maakt gebruik van de oude uitvoeringspraktijken en de daarbij behorende instrumenten, waarbij ook de toepassing van de retorica een grote rol speelt.

Toegang gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.

Zie http://www.musica-antiqua.nl/

Geplaatst in Events, Nieuwsbrief, Plaatselijke organisaties.