Delftse kerken richten ISOFA op voor persoonlijke budgetbegeleiding

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) te Delft heeft haar project ‘Persoonlijke Budget Begeleiding – Schuldhulpmaatje’ ondergebracht in de stichting ISOFA, de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie.

Deze is opgericht met medewerking van Westvest Notarissen Delft. Al sinds 2006 zijn vrijwilligers actief in dit project en in 2011 is aangehaakt bij het landelijke concept ‘Schuldhulpmaatje’. Inmiddels zijn in Delft 30 getrainde vrijwilligers aan het werk. Die komen bij mensen aan huis en helpen bij het op orde krijgen en houden van hun administratie en budget. Indien nodig begeleiden zij mensen naar de schuldhulpverlening van de gemeente Delft die het ISF inmiddels als vaste ketenpartner aanmerkt.

ISOFA wil de benodigde financiering voor haar activiteiten betrekken bij fondsen, het bedrijfsleven, de lokale overheid en particulieren. Er zijn reeds meerjarige toezeggingen gedaan door Fonds 1818 en het Skanfonds.

De activiteiten van het ISF (het noodfonds met 15 vrijwilligers), dat al sinds 1994 op iedere dinsdagmiddag een inloopspreekuur heeft, zullen dit jaar in een formele vereniging worden ondergebracht.

Zie ook: www.isfdelft.nl en www.schuldhulpmaatje.nl en brief: brief definitief ISOFA naar ISF leden

T.z.t. zal de website www.isofa.nl meer informatie bieden.

Het bestuur van ISOFA is als volgt samengesteld:

Dhr. J. van der Maas (voorzitter)
Dhr. K. Koch (secretaris)
Dhr. N. Sleeuwenhoek (penningmeester)
Dhr. G. Kadijk (bestuurslid operationele zaken)
Vacature (Fondsenwerver)

Geplaatst in Nieuwsbrief, Plaatselijke organisaties.