Dode Zeerollen online beschikbaar

Onlangs heeft het Israel Museum in Jeruzalem vijf delen op haar website geplaatst uit de verzameling die bekend staat als de Dode Zee rollen.

Deze rollen, die tussen 1947 en 1956 zijn gevonden in de grotten bij Qumran, bevatten de oudste nu bekende Bijbelse manuscripten uit de periode voor en tijdens het leven van Jezus.

Met het Dead Sea Scrolls Digital Project krijgt iedere belangstellende nu toegang tot deze belangrijke bron van informatie. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met zoekmachine Google en biedt de oorspronkelijke teksten en een Engelse vertaling daarvan. Het Israel Museum streeft ernaar alle teksten van de Dode Zee rollen op deze manier beschikbaar te maken.

Voor meer informatie:  http://dss.collections.imj.org.il

Geplaatst in Overig nieuws.