Grafsteen Pastoor J. Sul

Velen hebben hem nog meegemaakt: de bouwpastoor van de Adelbertkerk, pastoor J. Sul. Anderen hebben hem via de verhalen van de oudere parochianen zeker leren kennen. Pastor J. Sul heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt hoe hij de te bouwen kerk zag en hoe de geloofsgemeenschap er volgens hem uit zou moeten zien. De te bouwen kerk moest vooral een centrum zijn waar gelovigen, maar ook vele anderen, elkaar konden ontmoeten in een geloofsgemeenschap die met elkaar Gods volk onderweg moest zijn.

Hij wilde ook beslist niet boven de mensen staan maar tussen de mensen. Als symbool en duidelijk voorbeeld gold voor hem vooral het verhaal van de Emmausgangers. Vele jaren heeft een groot, door parochianen gemaakt, wandkleed op de muur achter het altaar gehangen. Zijn motto:” Samen kerk zijn” is nog steeds duidelijk merkbaar in onze Adelbertkerk. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het zijn bijzondere wens was om na zijn overlijden, begraven te worden tussen gewone mensen; hij wilde zeker geen priestergraf.

Inmiddels zijn er sinds zijn overlijden 10 jaren verstreken en heeft de locatieraad bericht gekregen van de gemeente Delft dat het graf zal worden geruimd. De vraag was nu wat er met de grafsteen moest gebeuren. Na raadpleging en overleg met een aantal parochianen die pastoor J. Sul hebben meegemaakt, is er voor gekozen zijn grafsteen een plaats te geven in de tuin van de Adelbertkerk. Het zal als het aan hem zou hebben gelegen een bescheiden plaats moeten zijn. Maar dat zijn steen een plaats zal krijgen in de directe nabijheid van de parochianen waarvoor hij zich altijd heeft ingespannen is voor velen een fijn idee. Wij hopen dan ook dat deze herinnering aan hem, onze bouwpastoor J. Sul, voor velen van ons een inspiratiebron mag zijn. Samen kerk zijn was zijn motto, laten wij zorgen dat dit nog vele jaren zo zal

Geplaatst in Nieuwsbrief, Plaatselijke kerken.