Home

 • Gezamenlijke 4 mei herdenking 2018 in de Nieuwe Kerk (4/25/2018) - Uitnodiging voor de gezamenlijke 4 mei herdenking in de Nieuwe Kerk. Lees verder: Persbericht 4 mei 2018  
 • Orgelfietstour naar Wateringen en Kwintsheul (4/24/2018) - Hier volgt een uitnodiging voor  de jaarlijkse orgelfietstour onder leiding van Bas de Vroome op zaterdag 19 mei  in Den Hoorn om 13.00 uur. Lees verder: Orgelfietstour naar Wateringen en Kwintsheul    
 • Meer dan genoeg (4/16/2018) - Oproep om als individu en als kerk een volgende stap te zetten op weg naar duurzaamheid 16 mei 2018 – Vierhovenkerk – Obrechtstraat 50 U wordt hierbij uitgenodigd naar de bijeenkomst ‘Meer dan genoeg’ Op woensdagavond 16 mei a.s. verzorgt door Sjef Staps in de Vierhovenkerk. Lees verder: Een volgende stap op weg naar duurzaamheid   […]
 • Meer dan genoeg! Een avond over duurzaamheid in de Vierhovenkerk (4/6/2018) - Hier volgt een uitnodiging voor een bespreking gehouden door Sjef Staps over de urgentie van de milieuproblematiek in de Vierhovenkerk op woensdag 16 mei a.s. Lees verder: 18-04-05 Persbericht woensdag 16 mei def
 • Diaconie van de Protestantse Gemeente te Delft zoekt een Ouderennetwerker (3/21/2018) - De volgende is een vacature van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft. De Protestantse Gemeente te Delft zoekt een ouderennetwerker om met de wijkgemeenten meer in verbinding te komen met de sociale partners in de geografische wijken van Delft. Lees verder: Vacature ouderennetwerker Diaconie Delft        
 • Kerkdiensten Joriskapel begin 2018 (3/14/2018) - Onderstaand is het rooster van de kerkdiensten van de Joriskapel tot en met september 2018. Lees verder: A4 poster – Kerkdiensten begin 2018 – 20180319    
 • CONCRETE HULP VANUIT DE KERKEN AAN VLUCHTELINGEN (2/7/2018) - De kerken bieden concrete hulp aan vluchtelingen. Hier volgt een oproep om u daarvoor in te zetten. 18-01-22 CONCRETE HULP VANUIT DE KERKEN AAN VLUCHTELINGEN    
 • Inloopplekken in Delft (1/26/2018) - In Delft zijn er veel mogelijkheden om medebewoners te ontmoeten. Voor zomaar een praatje, een kopje koffie of thee, en soms een maaltijd. Hierbij een overzicht van deze locaties
 • Preekrooster 2de kwartaal 2018 Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam. (11/21/2017) - Preekrooster 2de kwartaal 2018 IC Delfland-Rotterdam Beste lezer, Er is een wijziging opgetreden in het preekrooster van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam. De gecombineerde kerkdienst die op zondag 6 mei as. om 10.00 uur in de Johanneskerk te Rotterdam zou worden gehouden gaat niet door. Op diezelfde zondag, 6 mei as. zal er nu een dovendienst zijn in de benedenzaal van de Rehobothkerk,  Noordsingel 90, […]
 • Cantate Vespers 2017/2018 (11/15/2017) - Het is een traditie van jaren: de Bachcantate-vespers van de Protestantse Gemeente Delft in de Oude Kerk. Bach schreef voor iedere zondag van het jaar een cantate en elke maand organiseert de Protestantse Gemeente Delft een vesper waarin de cantate van die zondag centraal staat. De eerstvolgende Bachcantatevesper is op 22 april om 19 uur.
 • Vieringen in de Joriskapel tot eind 2017 (7/5/2017) - Uitnodiging voor de kerkdiensten Flyer Kerkdiensten 2e deel 2017 Locatie: St. Jorisweg 2 Delft
 • Informatie vinden op deze website (12/16/2014) - De informatie die op deze website staat is afkomstig van de kerken in Delft en van kerkelijke instellingen. Soms betreft het nieuwtjes die interessant zijn of alleen maar leuk zijn om te lezen, soms ook zijn het aankondigingen van gebeurtenissen en evenementen die op een bepaalde datum zullen plaatsvinden. Per week zijn er zoveel Berichten […]
 • Mystiek in het leven en werk van Etty Hillesem (4/17/2018) - Het volgende is een uitnodiging naar de lezing en nabespreking van de dagboeken van Etty Hillesem door emeritus pastor John Batist in De Eénhoorn te Den Hoorn. Lees verder: Mystiek in het leven en werk van Etty Hillesem
 • uitnodiging Stadsgesprek “Together Young in Delft” (3/28/2018) - Op 11 april a.s. organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Delft samen met TOPdelft het Stadsgesprek “Together Young in Delft”.  U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De complete uitnodiging vindt u hieronder. Wilt u deze uitnodiging zoveel als mogelijk verspreiden binnen uw eigen netwerk: uitnodiging Stadsgesprek Together Young in Delft
 • Delft Zingt in de Oude Kerk (3/21/2018) - Hier volgt een uitnodiging naar een zangdienst in de Oude Kerk in Delft. Lees verder: Delft Zingt in de Oude Kerk 25 maart
 • Moderne Matteüs Passie in Hofkerk (3/20/2018) - Hier volgt een uitnodiging naar een optreding van Matteüs Passie die op zaterdag 31 maart in de Hofkerk gezongen wordt door Voice of Praise. Lees verder: Moderne Mattheus Passie in Hofkerk zie onderstaand posters:  
 • Zangdienst: passie van Jezus (3/20/2018) - Op 25 maart 2018 wordt het zangdienst: passie van Jezus gehouden in de Oude Kerk Delft.  Lees verder: Zangdienst passie van Jezus          
 • Frans voorjaarsconcert in de Lutherse kerk (3/20/2018) - Op zondagmiddag 8 april a.s. wordt een Frans voorjaarsconcert in de Lutherse kerk gehouden door Delfts Kamerkoor Ars Vocalis. Lees verder: Frans voorjaarsconcert in de Lutherse kerk
 • Het verhaal van Pasen in de zoekdienst op 1e Paasdag (3/20/2018) - Hier volgt een uitnodiging naar de Paasviering van 1 april. Lees verder: Bericht zoekdienst 1 april flyer-voorzijde flyer-achterzijde      
 • Laatste Paasjubel-oude-stijl (3/15/2018) - Laatste Paasjubel-oude-stijl Op eerste Paasdag (zondag 1 april, 14.30 uur) wordt in hartje Delft op de Markt de 31e editie van de Paasjubel gehouden. De doelstelling is : met christenen uit alle Delftse kerken vieren dat de HEER is opgestaan en leeft en om dit aan Delft te laten horen. Onder leiding van een muziekgroep […]
 • Kapelconcert 25 maart 2018 (3/13/2018) - U bent uitgenodigd naar een kapelconcert in de Oude Kerk op 25 maart 2018. Lees verder: Kapelconcert 25 maart 2018
 • Delft, stad van verbinding manifest (3/5/2018) - Delft, stad van verbinding manifest Delft is een stad van en voor velen. In alle eeuwen hebben mensen in Delft hun thuis gevonden, ongeacht nationaliteit of identiteit. Huidskleur, geslacht of (on-)geloof, ze waren niet bepalend om Delftenaar te kunnen zijn. Middenin onze stad staat het standbeeld van Hugo de Groot, in 1583 geboren in Delft. […]
 • Filmserie katholieke geloof (2/27/2018) -  De laatste aflevering wordt gehouden door bisschop Robert Barron. Lees verder: Filmserie katholieke geloof
 • Becoming the Beloved (2/27/2018) - Hier volgt een uitnodiging naar een filmavond en bespreking van twee preken van Henri Nouwen. Lees verder: Becoming the Beloved
 • Filmmiddag voor ouderen: ‘Des hommes et des dieux’ (2/27/2018) - De bezoekgroep van de geloofsgemeenschap Sacramentskerk organiseert een gezellige filmmiddag voor ouderen. Lees verder: Filmmiddag voor ouderen
 • Waar ben ik veilig? – over leven in een wereld vol risico’s (2/26/2018) - Het thema van de zoekdienst van zondag 4 maart in de Nieuwe Kerk is: Waar ben ik veilig? – over leven in een wereld vol risico’s.  Lees verder: PKD 180213.Aankondiging zoekdienst maart 2018 flyer_voorzijde_zoekdienst4maart flyer_achterzijde_zoekdienst4maart
 • Wet voltooid leven niet wijs (2/20/2018) - Euthanasie is niet alle gevallen verwerpelijk. De voltooidlevenwet legt echter te veel druk op mensen. „Het aanbod schept de vraag.” Lees verder: Kerken wet voltooid leven niet wijs  
 • Een barokconcert in de doopkapel van de Oude Kerk (2/7/2018) - In de doopkapel van de oude kerk wordt een barokconcert gegeven door de Spaanse violiste Alba Conego Mangas samen met Bas de Vroome. Lees verder: Een barokconcert in de doopkapel van de Oude Kerk
 • Viool en cello concert, twee jonge solisten (1/29/2018) - Op woensdag 7 februari hebben wij  in ons gebouw een gratis toegankelijk klassiek concert door twee jongen solisten. Steuntje in de rug voor hun muzikale ontwikkeling. Lees verder: Flyer 2018 2 muziekuitvoering-1
 • Kennismaken met het christelijk geloof op de Alpha-cursus (1/17/2018) - In de komende weken gaat de bekende Alpha-cursus van start in Delft. Lees verder:… Persbericht Alpha-cursus januari 2018      
 • Inspiratieavond ‘Geloven in je buurt’ (1/17/2018) - In de Marcuskerk vindt er een interkerkelijke inspiratieavond plaats over ‘Geloven in je buurt’ Lees verder… Aankondiging 30 januari 2018 Inspiratieavond Geloven in je Buurt    
 • Zondagswet toch gehandhaafd (1/15/2018) - lees: zondagswet toch gehandhaafd uit Reformatorisch Dagblad, dd 15 januari 2018
 • ‘Wiesbaden’ (1/10/2018) - Hier volgt de programmering van Theater Overdag tot aan de zomerstop. De eerste voorstelling in 2018 is dus a.s. donderdag om 14.30 uur. Het betreft de voorstelling ‘Wiesbaden’ met George Groot en pianist Hubert-Jan Horrocks. Folder TO-web  
 • Kort verslag Tafels van hoop. Een tafel van hoop van drie kilometer, ook in Delft. (1/5/2018) - Kort verslag Tafels van hoop en pers aandacht Beste mensen, op 18 december was de landelijke actie Tafels van hoop voor vluchtelingen. Sommigen van u hebben al eerder de Tafel van hoop gedekt en anderen zullen dat de komende periode nog gaan doen. We zijn heel dankbaar dat er zoveel tafels zijn gedekt. Er doen ruim […]