Informatie over dovendiensten vanaf september 2020

Hier vindt u het preekrooster voor de maanden september t/m december 2020 van de Interkerkelijke Commissie (IC) Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.

Preekrooster 3de en 4de kwartaal 2020 IC Delfland-Rotterdam

Graag uw aandacht voor het volgende:

* het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam heeft besloten dat de dovendiensten in de Rehobothkerk te Rotterdam komen te vervallen. Deze worden nu gehouden in de Vierhovenkerk te Delft.

* in de week voorafgaande aan de dovendienst zal aan de kerkgangers van de IC worden gevraagd wie er van plan zijn te komen; zonder aanmelding is het niet mogelijk om naar de dovendienst te gaan.

* het bestuur van de IC treedt in contact met de kerkelijke gemeente waar een gecombineerde kerkdienst wordt gehouden. Dit in verband met het gebruikersplan en het aantal aanwezige kerkgangers van de IC bij een gecombineerde kerkdienst.

* in de week voorafgaande aan de gecombineerde kerkdienst zal aan de kerkgangers van de IC worden gevraag wie er van plan zijn te komen; zonder aanmelding is het niet mogelijk om naar de gecombineerde kerkdienst te gaan.

Afhankelijk van de belangstelling om een dovendienst bij te wonen, zal het bestuur van de IC besluiten of de dovendienst wel of niet doorgaat.

Mochten er vragen en of opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd aan het secretariaat stellen via Pier Jaarsma <pjajaarsma67@hotmail.com>

Geplaatst in Kerkelijk nieuws, Plaatselijke organisaties, Vastgezet Bericht.