Interkerkelijk Sociaal Fonds en Isofa

Afgelopen jaar hebben we aangegeven dat het ISF er financieel niet goed voor stond. Op dit moment staan we er, mede dankzij uw hulp, beter voor. Hiervoor wil ik u in de eerste plaats voor bedanken. Ook op onze oproepen voor nieuwe vrijwilligers krijgen we reacties. Op dit moment hebben we nog steeds vacatures openstaan. Zie www.isfdelft.nl voor een overzicht.

Hierbij wil ik u informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het ISF. Op 23 mei 2012 is door het ISF de Stichting ISOFA opgericht. Maar ik denk, dat niet iedereen weet, waarom ISOFA ( Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ) eigenlijk is opgericht en wat de relatie is met het ISF.

In 2006 startte het ISF met een maatjesproject om mensen die in financiële problemen waren gekomen, te helpen met het zoeken van de weg uit die problemen. De Persoonlijk BudgetBegeleider ( project PBB ) werd door het ISF in het leven geroepen. Het was een kleinschalig project en de behoefte kwam voort uit de contacten op het spreekuur van het ISF, waar we, naast mensen met acute financiële nood, ook mensen ontmoetten, die er zonder schuldsanering niet meer uit kwamen. Schuldsanering is een taak van de overheid, maar om zo’n traject 3 jaar vol te houden heb je iemand naast je nodig, die je helpt, je stimuleert het vol te houden en je uitlegt hoe je die financiële problemen in de toekomst kunt voorkomen.

In 2010 werd het ISF benaderd met de vraag of we wilden aansluiten bij het landelijk project SchuldHulpMaatje van de organisatie kerk-In-Actie (KiA ) van de Protestantse Kerk Nederland ( PKN ). Ze stelden geld ter beschikking om het PBB-project uit te bouwen tot een groot en volwaardig project en omgekeerd hadden zij baat bij onze bestaande ervaring in Delft. Gerrit Kadijk werd coördinator in Delft en hij bouwde het PBB-project in 2011 om tot een project met tussen de 30 en 35 vrijwilligers.

KiA had alleen overheidssubsidie beschikbaar voor 2011 en dat hield daarna op. In december 2011 besloot het bestuur van het ISF op basis van een rapport van een interne commissie ( Commissie Toekomst ISF ) op eigen benen door te gaan. Daarvoor was wel veel geld nodig en de leden van het ISF ( de kerken) zijn wel warme voorstanders van het project, maar willen hun financiële bijdrage beperken tot een bijdrage aan het financiële noodfonds, wat hun goed recht is. Het bestuur moest dus fondsen gaan werven. Dat bleek voor 2012 geen probleem, maar de sponsors ( Oranjefonds, Skanfonds en Fonds 1818 ) maakten wel duidelijk, dat ze alleen geld wilden geven aan een stichting; dit in verband met de financiële verantwoording. Het huidige ISF voldeed niet aan die voorwaarde.

Dus zijn we als ISF-bestuur overgegaan tot de oprichting van een stichting ISOFA, die het PBB-project aanstuurt. Formeel is een stichting zelfstandig en aan niemand verantwoording schuldig, maar we hebben in de statuten laten opnemen, dat in het bestuur van het ISF en in het bestuur van ISOFA tenminste één gemeenschappelijk bestuurslid moet zitten. In de praktijk van nu zijn dat er twee: de voorzitter en de secretaris ( de heer Kees Koch en ondergetekende) zitten in beide besturen en vormen op die manier een directe band. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat het twee totaal van elkaar losstaande organisaties zijn. Ook in de verantwoording naar buiten toe zullen we één lijn trekken. Immers in beide gevallen gaat het om hulpverlening op financieel gebied door vrijwilligers uit de kerken naar mensen in nood in Delft.

Het zelfstandig doorgaan betekent ook, dat we in Delft de naam SchuldHulpMaatje weer losgelaten hebben en weer over het PBB-project praten en dus niet meer over “ Maatjes “ maar over “ PBB-er “. We werken overigens nog steeds nauw samen met het maatjes-project van de PKN.

Co van der Maas, voorzitter ISF/ ISOFA

Geplaatst in Nieuwsbrief, Plaatselijke organisaties.