Karel van de Wetering overleden

In memoriam Karel van de Wetering

Op 4 mei is Karel van de Wetering overleden. ‘Mister oecumene’ zoals hij in Delft werd genoemd was o.m. dertig jaar penningmeester van de Raad van Kerken Delft (voorheen Contactraad) en bekleedde vele andere functies in kerkelijk Delft en binnen de Protestantse Kerk Nederland.

De laatste kerkdienst samen met Karel zal worden gehouden in de Lutherse kerk, Noordeinde 4 te Delft op zaterdag 11 mei om 10.30 uur.

Zie Nieuwsbrief 5 van 2013 .

Met dankbaarheid gedenken wij alle werken die Karel van de Wetering heeft gedaan voor de onderlinge band van de kerken van Delft. Wij wensen ieder die van hem hield en hem zal missen veel troost en sterkte toe van onze Heer.

Zie ook:
http://www.kerkrentmeester.nl
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2632967

Geplaatst in Eigen nieuws.