Leger des Heils 125 jaar

Het Leger des Heils is opgericht door William Booth. Hij richtte in 1865 The East London Christian Mission op, die de allerarmsten hielp en ze wees op een nieuw leven door geloof in Jezus Christus. In die volgorde, want een lege maag heeft geen oren. In 1878 veranderde de naam van zijn organisatie in The Salvation Army. Een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijk honger, armoede en andere maatschappelijke problemen.

Het Leger des Heils in Nederland
De eerste Nederlandse heilssoldaat Gerrit Juriaan Govaars organiseerde op 8 mei 1887 samen met enkele anderen de eerste Nederlandse samenkomst van het Leger de Heils. De samenkomst vond plaats in de Gerard Doustraat in Amsterdam. De leden van het Leger des Heils voelden zich betrokken bij de honderden dak- en thuislozen in de extreme kou en in de winter van 1890 openden zij hun deuren voor hen. Het maatschappelijk werk van het Leger was begonnen.

In de afgelopen 125 jaar groeide het werk van het Leger des Heils sterk en werd het Leger op steeds meer terreinen actief. Inmiddels werken we in bijna 125 landen over de hele wereld. In Nederland werken meer dan 6.000 professionals en 5.500 vrijwilligers bij het Leger de Heils. Mensen die met passie zorg verlenen aan mensen die geen helper hebben.

Op de website http://www.125-jaar.nl/ worden festiviteiten aangekondigd om het 125-jarig bestaan van het Leger te vieren.

Geplaatst in Overig nieuws.