Meer dan hout en steen

Op 21 september vond in Utrecht de presentatie van het boek ‘Meer dan hout en steen’ plaats, een handboek voor herbestemming en sluiting van kerkgebouwen.

Het boek is geschreven onder redactie van Harry Bisseling, Henk de Roest en Peet Valstar, en is ontstaan uit een samenwerking van het oecumenisch Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De aanleiding voor het schrijven van dit handboek is de verwachting dat steeds meer kerken gesloten zullen worden. In het handboek komen die aspecten aan de orde waar een geloofsgemeenschap van begin tot eind mee te maken krijgt bij de afstoting of herbestemming van een kerkgebouw. Het boek schetst de problematiek vanuit historisch perspectief en zet aan tot initiatieven voor kerkelijke gemeenten, overheden, particuliere en private instellingen om gezamenlijk op te trekken bij het beheren, afstoten of hergebruiken van de overtollige (maar vaak monumentale) kerkgebouwen. Exemplaren van het boek zijn te verkrijgen bij Uitgeverij Boekencentrum.

Geplaatst in Overig nieuws.