Negen Nederlandse kerken erkennen elkaars doop

Negen kerken in Nederland hebben dinsdag in het Noord-Hollandse Heiloo een doopverklaring ondertekend waarin ze uitspreken dat ze de doop van de andere kerk als legitiem erkennen.

Deze doop moet voltrokken worden in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest en bediend worden met water. „De aldus voltrokken en ontvangen doop is eenmalig en onherhaalbaar.” In de verklaring wordt uitgesproken dat de doop aanvaard wordt als „een heilig teken, ons door Christus toevertrouwd, dat ons met Hem en met elkaar verbindt.”

De verklaring is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. De negen kerken zijn de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

Het bleef voor de Raad van Kerken vooralsnog ondoenlijk om de tegenstelling te overbruggen tussen kerken die enkel de volwassendoop en kerken die de kinderdoop praktiseren. Toch zijn de deelnemers aan de beraadslagingen die sinds 2009 vanuit de Raad plaatsvonden, afkomstig uit beide typen kerken, nader tot elkaar gekomen.

Dat resulteerde in een tweede verklaring, ”De verklaring van onderlinge toenadering”, die ook in Heiloo werd getekend. Behalve door de negen genoemde kerken gebeurde dat ook door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Ze spreken daarmee uit dat ze de sterke kanten in de andersoortige dooppraktijk positief willen waarderen en dat ze in hun eigen praktijk rekening willen houden met de gevoeligheden van de anderen.

De baptisten in Nederland hebben niet getekend, maar staan er wel sympathiek tegenover, zo stelde baptistenrector Teun van der Leer gisteren desgevraagd. De reden van het niet tekenen is een kerkelijke. De baptisten zijn vooral plaatselijk en regionaal georganiseerd, waardoor het tijd kost om iedereen te raadplegen.

Geplaatst in Nieuwsbrief, Overig nieuws.