Nieuwsbrief

Nieuwsbrief – Kerkelijk Nieuws Delft

Sedert 2007 verschijnt – met onregelmatige tussenpozen – een Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Delft, met kerkelijk Delfts nieuws gericht op samenwerking tussen de kerken en kerkelijke organisaties en de Delftse oecumene.

Wilt u de – gratis – digitale nieuwsbrief ontvangen of wilt u zich afmelden? Dat kan op de Home-pagina.

Download hier de nieuwsbrieven van de Raad van Kerken Delft