Noodfondsen

In geval van geestelijke nood of urgente zaken zoals een begrafenis, gelieve contact op te nemen met desbetreffende kerk. Alle kerken in Delft staan onderaan de Home-pagina van deze site vermeld.

Veel mensen in financiële nood bellen of mailen de Raad van Kerken Delft. Sneller is het om rechtstreeks contact op te nemen met de (zelfstandige) organisaties:

 

Voedselbank Delft  www.voedselbankdelft.nl

De Voedselbank Delft heeft geen bezoekadres. Wel is men elke donderdag de gehele dag aanwezig in de Immanuëlkerk, Schoemakerstraat 1 te Delft;  tussen 14.00 en 16.30 uur kunt u hier terecht voor aanmelden voor een voedselpakket. Telefoon 06 – 303 222 55 (alleen van 10 tot 12 u op werkdagen) of voedselbankdelft@gmail.com.

 

Interkerkelijk Sociaal Fonds http://www.isfdelft.nl

• zeer dringende financiële hulp
• Personen die zijn vastgelopen in allerlei procedures
• Personen die hun financiële situatie niet overzien

Bezoekadres: Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft.

Het ISF werkt alleen op afspraak; inloopspreekuur is vervallen wegens drukte. Afspraak maken:  06 – 46 73 05 42 of sni@isfdelft.nl

 

R.K. PCI (Ursulafonds)

Het PCI St. Ursulafonds Delft (van de RK. St. Ursulaparochie) helpt mensen van alle gezindten in acute,vaak financiële, soms materiële nood met kleine, eenmalige giften of leningen.

Dankzij particuliere giften kan het PCI-Fonds bijspringen en mensen/gezinnen helpen, die niet meer door andere instanties geholpen kunnen worden.

St.Ursulafonds is dagelijks bereikbaar in de ochtenduren: via telefoon: 06-51516031;

e-mail: st.ursulafonds@gmail.com, of een briefje in de brievenbus van de R.K. kerken.

Voor giften aan het PCI Sint Ursulafonds: bankrekening: NL 25 INGB 0004671769 t.n.v. PCI Sint Ursulafonds Delft

 

Algemeen:
Voedselbanken, kledingbanken, speelgoedbanken voorkomen verspilling. En voor een betrekkelijk kleine groep mensen zijn deze banken bittere noodzaak. Waar zijn ze? Hieronder een aantal adressen; zoveel mogelijk landelijke sites waar lokale adressen worden vermeld. Zoek op internet ook eens met zoekwoorden als spullenbank, cadeautjesbank, klussenbank.

Voedselbanken
www.voedselbankennederland.nl
Zie: Aangesloten voedselbanken

Kledingbanken
www.kledingbank.nl
Zie: Kledingbanken per provincie

Speelgoedbanken
Geen landelijke site. Enkele lokale banken:
www.speelgoedbank-rotterdam.nl
www.speelgoedbanktoys4u.nl
www.speelgoedbank-amersfoort.nl
speelgoedbankdegrabbelton.webklik.nl (zuid-limburg)
www.speelgoedbankwageningen.nl
www.speelgoedbanknieuwegein.nl
www.speelgoedbankdronten.nl

Vakantiebank
In Delft: http://www.vakantiebankdelft.nl
www.devakantiebank.nl
In de Gids Betaalbare Vakanties zijn veel meer tips en adressen i.v.m. betaalbare vakanties te vinden.

Weggeefwinkels
www.weggeefwinkels.nl

LETS
Letskringen in Nederland (Local Exchange Trading System)
Klik aan de linkerkant op ‘Letskringen’.
Voor meer adressen in de opkomende ruileconomie zie ook ruilen.startpagina.nl

Repair Café’s
In verschillende steden repareren mensen elkaars spullen:  repaircafe.nl
In Delft: http://repaircafe.nl/delft/