Oogstdankdag in Sacramentskerk

Op zondag 14 oktober vieren wij onze jaarlijkse oogstdankdag. Wij willen dan God danken voor de oogst van het afgelopen jaar. Vroeger was onze kerkgemeenschap een echte boeren- en tuindersgemeenschap. Nu zijn er voor de meeste kassen veel huizen in de plaats gekomen. Maar we hebben nog weilanden waar we de koeien zien staan en kunnen genieten van de groene graslanden en we kunnen nog fietsen langs de paden en afstappen bij de kraampjes voor verse groenten. We danken God dan ook voor het gewas, maar we oogsten ook van onze arbeid op school, kantoor of werkplaats. Dit brengen we tot uiting in de viering bij het aanbrengen van de offergaven. Ook willen we God vragen of hij onze gemeenschap tijdens het komend jaar een “goede oogst” wil geven. In de kerk zal door een aantal enthousiaste vrijwilligers weer een mooie uitstalling verzorgd worden van inge- brachte groenten, fruit, vlees, kaas en eieren. Na de dienst brengen vrijwilligers dit naar ouderen, zieken en speciale groepen mensen van onze Ursulaparochie. De meesten van ons in Nederland hebben het goed; er is een voldoen- de eten en drinken. We zullen die dag stilstaan bij het feit dat dit niet vanzelfsprekend is. Na afloop van de viering zal er een collecte zijn voor het werk van Zr. Antonetta van Winden in Douala Kameroen, waar het leven veel moeilijker is. Pater Ted Cloin en Pastor Elma Beerends zullen voorgaan tijdens de feestelijke Eucharistieviering. Iedereen die God wil danken voor de “oogst” van het afge- lopen jaar en Zijn zegen over de gewassen en het werk, is voor deze bijzondere viering – met na afloop een kopje koffie – van harte uitgenodigd

Geplaatst in Events, Nieuwsbrief, Plaatselijke kerken.