Over deze website

Deze website ging op 1 november live. In de tweede maand van zijn bestaan waren er aanmerkelijk meer bezoekers dan in de eerste maand, november. Wat vooral opvalt is dat meer dan 80 procent van de bezoekers niet uit Delft komt (althans niet in Delft inlogt), maar (vooral) uit de grote steden in Nederland; het aantal nieuwe bezoekers steeg dan ook aanmerkelijk. Wel verbleven de bezoekers uit Delft verreweg het langst op de site: gemiddeld 7,5 minuut . Dus er wordt flink gelezen. De home-pagina met nieuwsberichten is daarbij duidelijk favoriet, maar ook werd er veel gezocht naar informatie over kerkdiensten met Kerstmis.

De conclusie moet dan ook zijn dat, zonder enige publiciteit, de website bekendheid begint te genieten. De kerken van Delft en de kerkelijke organisaties, wel of niet aangesloten bij de Raad van Kerken Delft, kunnen via de website hun activiteiten gratis en snel onder de aandacht brengen van een breed publiek. Niet alleen in Delft, maar zelfs landelijk.

Overigens houden wij geen persoonsgegevens bij of IP-adressen van bezoekers. De bezoeken zijn volstrekt anoniem. Wij zijn niet geïnteresseerd in de identiteit van de bezoekers van deze site. Gegevens over u of uw computer worden ook niet achterhaald met een cookie of met andere middelen. Alleen het aantal bezoeken per pagina wordt geregistreerd, het type browser, en de verblijfplaats van waaruit men de site bezoekt.

Geplaatst in Eigen nieuws.