Over ons

WELKOM

Dit is de site van de Raad van Kerken Delft, samenwerkingsorgaan van de christelijke kerken in Delft.

Onderdeel van de Raad van Kerken Delft is het Interkerkelijk Missionair Beraad (IMB, voorheen VoorgangersOverleg); om die reden worden de kerken van het Interkerkelijk Missionair Beraad en hun activiteiten op de website ook vermeld.

Het diaconale aspect wordt verzorgd door het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Dit betreft de hulp in de vorm van financiele of maatschappelijke begeleiding/ondersteuning waar andere bronnen niet beschikbaar zijn.

Tot halverwege 2020 werd de geestelijke verzorging in de ziekenhuizen en instellingen behartigd door de Commissie Pastoraat in Zorginstellingen, afgekort CPZ. Helaas is deze commissie opgeheven. Wel wordt in de vergaderingen regelmatig aandacht besteed aan geestelijke verzorging in lokale zorginstellingen.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken Delft: de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken; de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving; de ontmoeting met mensen van andere religies.

De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties in Delft en omgeving.

Deze website is bedoeld om:

  • actueel kerkelijk nieuws te bieden, met nadruk op Delfts nieuws, om de Delftse kerken te informeren. Het nieuws gaat over samenwerking tussen kerken in Delft, kerkelijke organisaties, en over bevordering van de oecumene.
  • snel informatie te bieden hoe men contact kan leggen met een kerk in Delft
  • informatie te bieden over de samenwerking tussen de kerken in Delft onderling
  • informatie te bieden over de samenwerking van de Delftse kerken met kerkelijke en maatschappelijke organisaties (‘sociale kaart’)
  • informatie te bieden over het werk van de Raad van Kerken Delft, en de samenwerking met maatschappelijke organisaties en de overheden.

Deze website bevat dus niet al het nieuws van en over alle kerken in Delft; de meeste kerken hebben hun eigen website met actuele informatie.

Deze website biedt wel een overzicht van alle kerken die er in Delft zijn (ook als ze geen lid zijn van de Raad van Kerken Delft), en alle links naar de kerken. Hetzelfde geldt voor de geloofsgemeenschappen, evangelische groeperingen, kerkelijke instellingen, fondsen en moskeeën.

Wilt u ons iets vragen of mededelen, stuur dan een mail  naar: info@raadvankerkendelft.nl. Wij zijn allen vrijwilligers, dus niet altijd bereikbaar. Mails worden een paar keer per etmaal gelezen en beantwoord.