Contact

Raad van Kerken Delft    

samenwerkingorgaan van Delftse kerken en kerkelijke instellingen 

Jasper van der Kooij,  secretaris

tel. 015-2611757

Egmondland 4

2635 MW Den Hoorn

 

Volg ons op https://www.facebook.com/pg/Raad-van-Kerken-Delft-

Gironummer NL33 INGB 0001 9424 33  t.n.v. Contactraad van Kerken Delft,

Het adres van de penningmeester is: Egmondland 4 2635 MW Den Hoorn

 

Voor contact met Voedselbank en Non-Food Bank klik op de rode button op de Home-pagina.