Contact

Raad van Kerken Delft    

samenwerkingorgaan van Delftse kerken en kerkelijke instellingen 

Jasper van der Kooij,  secretaris

tel. 015-2611757

Egmondland 4

2635 MW Den Hoorn

 

Of volg ons op Twitter: @RaadKerkenDelft

Gironummer NL33 INGB 0001 9424 33  t.n.v. Contactraad van Kerken Delft,

Het adres van de penningmeester is: Burgwal 20, 2611 GJ Delft

 

Voor contact met Voedselbank en Non-Food Bank klik op de rode button op de Home-pagina.