Persbericht Kerkennacht

Geachte redactie,

Op zaterdag 23 juni a.s. organiseren twaalf Delftse kerken samen met de Raad van Kerken Delft voor de eerste keer een Delftse Kerkennacht.

Van 18.00 uur tot 22.30 uur zijn de twaalf kerken geopend voor het publiek, en bieden een gevarieerd programma.

De Raad van Kerken Delft verricht de aftrap van het programma, om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk op de Markt van Delft, en sluit de Kerkennacht met een oecumenische bijeenkomst om 23.00 uur in dezelfde kerk. Om 17.00 zal hier de eerste Hugo de Groot lezing gehouden worden door ds. J.G. Fennema. Hugo de Groot, een van Delfts beroemdste inwoners, was behalve theoloog en jurist ook onvermoeibaar voorvechter van de vrede. Direct na de lezing zullen de kerkklokken in Delft luiden, als startsein voor de opening van de Nacht in de 12 kerken.

Later op de avond zal er een bijzondere cantatevesper plaatsvinden die aansluit bij het thema van de Nacht.

Tijdens de avond staan o.m. op het programma open maaltijden in verschillende kerken, open ontmoetingen met dominees waar elke vraag gesteld mag worden, een lezing van de Oud-Katholieke aartsbisschop van Utrecht mgr. J. Vercammen, een Spinoza-workshop, films en mini-orgelconcerten. Het gehele programma is te vinden op www.raadvankerkendelft.nl .

De bedoeling van de Delftse Kerkennacht is dat bezoekers gelegenheid krijgen om het kerkelijk leven in Delft in de volle breedte te leren kennen. Niet-kerkelijken weten vaak niet wat de kerken doen en betekenen in de Delftse samenleving.

Het thema van de eerste Delftse Kerkennacht is: nacht van de kerk, omdat het niet goed gaat met kerken. Maar kerkelijke instellingen zoals Voedselbank, interkerkelijk sociaal fonds, vakantiebank en stadsdiaconaat ontvangen almaar meer bezoekers. Kerken hopen dat zij met bezoekers hierover in discussie kunnen gaan.

Voor bezoekers zijn er geen kosten aan het programma verbonden.

KN_logo_def_outlines

KN_logo_def_outlines_zwartwit

Geplaatst in Eigen nieuws, Persberichten.