Preekrooster 2de kwartaal 2018 Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.

Preekrooster 2de kwartaal 2018 IC Delfland-Rotterdam

Beste lezer,
Er is een wijziging opgetreden in het preekrooster van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.
De gecombineerde kerkdienst die op zondag 6 mei as. om 10.00 uur in de Johanneskerk te Rotterdam zou worden gehouden gaat niet door.
Op diezelfde zondag, 6 mei as. zal er nu een dovendienst zijn in de benedenzaal van de Rehobothkerk,  Noordsingel 90, 3032 BH te Rotterdam.
In deze dienst, die om 10.00 uur begint, zal de heer J.A. Jongeneel voorgaan.
Bijgevoegd treft u het nieuwe preekrooster aan.
Gelieve bovenstaande gegevens te wijzigen in uw preekroosters of kerkelijke agenda’s.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met een hartelijke groet,
Pier Jaarsma, secretaris
Geplaatst in Vastgezet Bericht.