Preekrooster 4de kwartaal 2017 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam.

Beste lezer,
 

Hierbij het preekrooster van het 4de kwartaal 2017 van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam  Preekrooster 4de kwartaal 2017 IC Delfland-Rotterdam  met hiernenkele wijzigingen.

Het aanvangstijdstip van de dovendienst van de Christelijke Dovenvereniging DEL uit Rotterdam op zaterdag 16 december a.s. is definitief vastgesteld op 10.30 uur. De dienst zal worden gehouden in de Breepleinkerk, Van Malsenstraat 104, 3074 PZ te Rotterdam. Voorganger zal zijn de heer Wolter Smit.
De gecombineerde kerkdienst  van wijkgemeente Maranatha op zondag 10 december as. om 10.00 uur wordt niet gehouden in de Oude Kerk te Delft, maar in de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft.
De dovendienst op zondag 17 september as. om 10.00 uur in de benedenzaal van de Rehobothkerk te Rotterdam, die aanvankelijk zou worden geleid door ds. A. Dingemanse uit Zwolle wordt nu geleid door de heer Peter van der Ende uit Delft. Het is inmiddels geregeld dat daar een gebarentaaltolk bij aanwezig zal zijn.
Gelieve bovenstaande gegevens te wijzigen in uw preekroosters of kerkelijke agenda’s.
Mochten er vragen en of opmerkingen zijn, dan kunt u die altijd aan het secretariaat stellen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met een hartelijke groet,
Pier Jaarsma, secretaris
1485110432165_PastedImage
Geplaatst in kerkelijk nieuws, Plaatselijke kerken.