Bij het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso

 

“Prins Friso is overleden aan complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeval op 17 februari 2012 in Lech, Oostenrijk”, aldus de RVD.Prins Friso is maandagmorgen overleden op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandagmiddag laten weten. Hij was 44 jaar.

Het is nog niet duidelijk of prins Friso zal worden bijgezet in de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft daarover na het bekendmaken van het overlijden van de prins nog geen mededelingen gedaan. Binnen de familie is daarover al wel nagedacht.

Delft is traditiegetrouw de plek waar leden van het koningshuis en voor 1813 ook de Oranje-stadhouders en hun familie werden bijgezet. Een aantal leden van de familie heeft echter al aangegeven dat zij elders begraven willen worden, zoals prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven die op het Loo in Apeldoorn al een laatste rustplaats hebben aangewezen. Prins Friso was door zijn huwelijk met Mabel Wisse Smit in 2004 geen lid meer van het Koninklijk Huis, maar nog wel van de koninklijke familie.

De koninklijke grafkelder in Delft wordt momenteel evenals de Nieuwe Kerk gerestaureerd. De grafkelder wordt onder meer uitgebreid. De Nieuwe Kerk staat wegens de verbouwing zowel binnen als buiten in de steigers, maar praktische bezwaren tegen een koninklijke uitvaart zijn er niet.

Het moderamen van de generale synode van de PKN heeft met verslagenheid kennis genomen van het overlijden van prins Friso. Scriba Plaisier: “Na maanden van onzekerheid en leven tussen hoop en vrees is dit een groot verlies voor zijn echtgenote Mabel, hun kinderen, prinses Beatrix en overige familieleden. In onze gemeenten en door veel leden van onze kerk zal voor de nabestaanden van prins Friso gebeden worden.”

Namens de Nederlandse bisschoppen condoleert vicevoorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie mgr. Wiertz, de Koninklijke familie met het overlijden van prins Johan Friso. “De Koninklijke familie ligt ook de overgrote meerderheid van de katholieke Nederlanders na aan het hart. Zeer velen hebben meegeleefd met het verschrikkelijke ongeluk dat prins Friso, zijn gezin en familie afgelopen jaar trof. En ook nu delen velen in het verdriet van een jong gezin dat zijn vader verliest door de dood.”

„We wisten allen van de moeilijke en naar de mens gesproken uitzichtloze situatie van prins Friso, maar als dan het bericht van zijn overlijden bekend wordt, grijpt dat aan.” Dat schrijft ds. P. D. J. Buijs, voorzitter van de laatstgehouden synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), in een reactie op het overlijden. De CGK leven mee met prinses Mabel en haar dochters en met de andere leden van de familie. „Voor prinses Beatrix en haar kinderen is dit, na alles wat ze de achterliggende jaren meemaakten, heel zwaar. Een eigen kind te moeten verliezen is een van de ergste dingen. We bevelen hen allen aan de Heere aan. Hij alleen kan troosten zoals geen mens dat kan.”Gereformeerde Gemeenten

„Hoewel bij niemand de gedachte is opgekomen dat Friso nog zou ontwaken, is het overlijden natuurlijk heel triest. De dood komt altijd weer onverwacht.” Ds. W. Silfhout, voorzitter deputaatschap kerk en overheid van de Gereformeerde Gemeenten. „Zeker voor zijn moeder is het een heel ingrijpende gebeurtenis, en natuurlijk ook voor zijn vrouw en kinderen.

De Nederlands Gereformeerde Kerken leven mee met de leden van de koninklijke familie, in het bijzonder met prinses Mabel en haar kinderen en met prinses Beatrix, nu ze in rouw zijn gedompeld door het overlijden van prins Friso. Dat maakten de Nederlands Gereformeerde Kerken op hun website bekend. „In onze gemeenten zal voor hen worden gebeden om de troost en kracht van God om dit verlies te dragen.”

Ds. L. W. Ch. Ruijgrok uit Poortvliet, preses van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), spreekt van een bericht „dat schokt en ontroert. De zorgen rond prins Friso waren bekend. De bloem van zijn leven is middenin zijn bloei geknakt, eigenlijk al na het skiongeluk van vorig jaar. Daarin ligt voor ons allen een roepstem. Tegelijk gaan onze gedachten uit naar prinses Mabel, haar kinderen en de overige familieleden. In het bijzonder wil ik ook prinses Beatrix noemen. Na het overlijden van haar man moet ze nu ook een van haar kinderen missen.

De leden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt zijn getroffen door het overlijden van prins Friso. Dat staat op de website van de kerk. „In de kerkelijke gemeenten zal voorbede worden gedaan voor de geliefden van Prins Friso, nu zij voor de moeilijke taak staan om afscheid van hem te nemen en hem te begraven. In het bijzonder denken wij aan zijn echtgenote Mabel, zijn kinderen Luana en Zaria, prinses Beatrix en de overige leden van de koninklijke familie. De leden van onze kerken bidden hen allen Gods kracht en ondersteuning toe.”

„Elk overlijden is een ingrijpend iets. In dit geval mede vanwege de voorgeschiedenis, met het ernstige ongeval anderhalf jaar geleden en de daaropvolgende comateuze periode. Er was uitzien naar beterschap, maar langzaam moet toch de moed zijn weggezakt. In die zin kwam het overlijdensbericht als een schok. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en de overige familie. In het bijzonder wil ik prinses Beatrix noemen. Zij heeft veel heeft betekend voor Nederland en heeft ook in het persoonlijke leven veel meegemaakt. We wensen de familie sterkte en hopen dat ze hun toevlucht mogen zoeken bij de Enige Trooster in leven en in sterven.” W, Kolijn, voorzitter van het deputaatschap bij de hoge overheid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Ds. A. Kort wil namens de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland zijn „hartelijke en welgemeende deelneming aan ons Koningshuis betuigen. De Heere bekrachtigde het vonnis uit het paradijs met de wegname van de jonge prins in de leeftijd van 44 jaar. Prins Friso heeft de tijd met de eeuwigheid moeten verwisselen en wist zich gesteld voor de grote God, voor Wie de hemel en de aarde wegvlieden.

Prins Johan Friso heeft van 1988 tot 1994 Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gestudeerd aan de TU Delft. Vandaar dat bij deze universiteit de vlag half stok hangt Tijdens deze periode is hij ook actief lid geweest van het Delftsch Studenten Corps. Vandaag hangen op de societeit van de vereniging de vlaggen half stok. Verder worden inlichtingen en informatie van de Rijksvoorlichtingsdienst afgewacht.Wegens het overlijden van prins Friso is het mogelijk dat er aanpassingen worden gedaan aan het programma van de OntvangstWeek voor nieuwe studenten in Delft, dat 15 augustus start.

Geplaatst in Overig nieuws.