Onze-Lieve-Vrouw van Sion

De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion is een samenwerkingsverband tussen de drie voormalige parochies :

  • H. Maria Magdalena te Maasland
  • H. Jacobus de Meerdere te Schipluiden
  • St. Antonius en St. Cornelius te Den Hoorn

De parochies waren sinds 2000 al ‘samen onderweg’ onder de noemer Sion-parochies.

Op 3 november 2010 is tijdens een parochieavond de naam van de nieuwe parochie, Onze-Lieve-Vrouw van SION, gepresenteerd. Een mooie naam die recht doet aan hetgeen de drie huidige parochies al samen hebben opgebouwd en nog gaan opbouwen.

Op 31 mei 2011 kwam de officiele toestemming van de Apostolisch Administrator van Rotterdam, Bisschop van Luyn, voor gebruik van de parochienaam.

Wanneer er sprake is van één juridische parochie kan er ook maar één parochiekerk zijn. De nieuwe parochie kent 3 kerkelijke locaties welke bij toerbeurt fungeert als parochiekerk.

http://www.onzelievevrouwvansion.nl/hsm/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=11