Rapport ‘Armoede in Nederland 2019’ gepresenteerd

Op vrijdag 8 november 2019 presenteerde het knooppunt Kerken en Armoede samen met de Raad van Kerken Nederland het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten of dreigen te komen. Bisschop Gerard de Korte van de RKK en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bode het rapport aan aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Aansluitend vertelden mensen die in armoede leven hun verhaal en vond er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. De presentatie vond plaats in de Pauluskerk in Rotterdam. Meer informatie www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Geplaatst in Eigen nieuws, Kerkelijk nieuws.