Rol kerken bij bestrijden sociale uitsluiting

Dienstverlenende organisaties en gemeenschappen met een levensbeschouwelijke achtergrond vervullen een aanvullende rol bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Nederland. Ze zetten zich in voor armoedebestrijding, opvang en re-integratie van kwetsbare burgers, bieden (informele) zorg, bevorderen ontmoeting en contact in buurten en stimuleren deelname aan de samenleving. Ze signaleren ook de gaten in de officiële vangnetten. Dat blijkt uit het in september verschenen rapport Faith-based organisations and social exclusion in the Netherlands van het Verwey-Jonker Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen. In al hun diversiteit maken levensbeschouwelijk geïnspireerde initiatieven – ondanks de voortschrijdende ontkerkelijking – een belangrijk bestanddeel uit van de maatschappij. Zij worden gewaardeerd vanwege hun lange adem en vasthoudende betrokkenheid bij uitgesloten groepen in de samenleving. Op de website van Kerk in Actie is het Engelstalige rapport te vinden bij het nieuwsbericht, geplaatst op 5 oktober. www.kerkinactie.nl > actueel > nieuws.

Geplaatst in Overig nieuws.