SchuldHulpMaatjes actief in heel Nederland

SchuldHulpMaatje is een project van de landelijke kerken en christelijke schuldhulporganisaties waarin mensen met beginnende of problematische schulden begeleid worden door maatjes. Het project is erop gericht om mensen financieel gezond te krijgen en nieuw perspectief te geven. In meerdere plaatsen, zoals Delft, werkt deze formule goed uit. Er wordt lokaal nauw samengewerkt tussen de betrokken kerken, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. In het afgelopen jaar is dankzij een startsubsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 40 plaatsen een lokaal project van SchuldHulpMaatje gestart. Er zijn 1200 maatjes getraind. Eind 2011 zijn de plannen gereed voor het vervolgproject van SchuldHulpMaatje. De 40 gestarte plaatsen zullen vanuit de inmiddels verkregen fondsen ondersteund worden bij het verduurzamen van hun initiatief. Nieuwe plaatsen zullen eerst een startkapitaal moeten verzamelen. Hiervoor is o.a. filmmateriaal ontwikkeld waarin wethouders, diakenen en hulpvragers over de meerwaarde van het project vertellen. Op www.schuldhulpmaatje.nl is informatie te vinden over het project. Op de site www.uitdeschulden.nu kunnen hulpvragers anoniem terecht met hun vragen en eventueel een hulpvraag doen. Zie ook www.isfdelft.nl voor de lokale SchulpHulpmaatjes.

Geplaatst in Overig nieuws.