Spoorzoneconvenant definitief

Vandaag op de vergadering van de Spoorzonekerken is de tekst van het Spoorzoneconvenant definitief vastgelegd. Het wordt besproken op de vergadering van de Raad van Kerken Delft op 14 november a.s., en tijdens de eerstvolgende spoorzonedienst, op 25 november, kan het convenant dan worden ondertekend door vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten.

Tekst convenant: 

“Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je
in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”
Jeremia 29:7
het Spoorzone-project en de kerken
We leven in Delft, in een stad, die ingrijpende veranderingen
ondergaat. “Creating history” – het gebeurt voor onze ogen. Het
stadsbeeld krijgt een heel nieuw aanzien door het Spoorzoneproject. Dit
project raakt de mensen in de stad, en dus ook de mensen in de kerken.
Het Spoorzoneproject brengt (naast ongemak en overlast juist ook) een
visie mee van een nieuwe stad.
Als geloofsgemeenschappen van Delft voelen wij ons geroepen om dit
project te duiden met alle alle aspecten die eraan zitten in het licht van
wat God met ons mensen voor ogen heeft. Wij als kerken zijn bewogen
om de toekomst van de mensen en willen de toekomst van de stad bezien
vanuit de stad die God voor ogen heeft. Tevens biedt het project ons
nieuwe kansen tot onderlinge ontmoeting en herkenning.
Daarom willen wij een nieuw netwerk over onze stad laten neerdalen,
het netwerk van de spoorzone-oecumene. De vernieuwde spoorzone
verbindt immers de stadsdelen aan weerszijden van het spoor. Maar ook
verbindt het kerken langs het spoor. We zien onszelf als halten langs de
noord-zuidlijn van Delft. Langs het spoor zou een oecumene op kunnen
bloeien, een oecumene “zo fris als dauw”.
toelichting en invulling
1. Het gaat om een ‘tijdelijke oecumene’: De samenwerking duurt zolang
als er gebouwd wordt aan de spoorzone. We willen niet weer een nieuw
oecumenisch vergadercircuit in het leven roepen naast de
verbanden die er al bestaan, maar concrete activiteiten (mee)
organiseren, zoals de tweejaarlijkse Spoorzonediensten, waarin het
spoorzonelied gezongen wordt, en Diners Pensants.
2. We willen alle Delftse kerken betrekken bij de spoorzone. Omdat het
leven van de mensen in de stad ons aangaat, omdat de stad ons aangaat,
omdat de mensen die werken aan het projectzoneproject ons aangaan.
Kerken en kerkmensen zijn immers deel van de samenleving en
van de veranderingsprocessen daarin.
3. In de spoorzone-oecumene zien we kansen om ook nader te komen tot
andere geloofsgemeenschappen, zoals de moskeeën in onze stad.
4. We willen steeds twee invalshoeken bij de activiteiten betrekken:
enerzijds de invalshoek van kerk/geloof en anderzijds die van techniek/
stad.
5. We willen meebewegen met de fasen in het proces van de spoorzone:

van afbraak tot voltooiing en alle fasen daartussen.
6. We willen ontdekken dat een spoorzone-project niet alleen gaat om
planning en inzet van mens en materiaal, maar dat hier sprake is van
betrokkenheid en gedrevenheid van experts die een groot goed voor de
stad willen realiseren.
een bondgenootschap sluiten
Naar het aangedragen model van de landelijke Raad van Kerken sluiten
wij met dit convenant als kerken van Delft een bondgenootschap, met het
oog op de “vrede voor de stad” (Jeremia 29:7 Herziene Statenvertaling).
Dit convenant kan beschouwd worden als een intentieverklaring,
niet meer maar ook niet minder. Het is opgesteld in overleg met de
Raad van Kerken Delft.
Wij houden nadrukkelijk de mogelijkheid open, dat in de toekomst andere
geloofsgemeenschappen of andersoortige instellingen of verenigingen in
onze woonplaats toetreden.
Dit convenant wordt gesloten tussen onze geloofsgemeenschappen en
ondertekend door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers:

Geplaatst in Eigen nieuws, Nieuwsbrief.