UPDATE Dovendiensten november IC Delfland

Het bestuur van de Interkerkelijk Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam deelt u mee dat de gecombineerde kerkdienst van zondag 1 november 2020 NIET doorgaat. Deze zou worden gehouden in de Hervormde Kerk te Bergschenhoek.

De directe aanleiding hiertoe is de maatregel van de Nederlandse Overheid om nog maar 30 kerkgangers per dienst toe te laten. Daardoor kunnen er minder kerkgangers naar de kerk. Wat ook gevolgen heeft voor de groep dove kerkgangers die bij die dienst aanwezig kan zijn.

Alle geplande dovendiensten in oktober, november en december gaan vooralsnog gewoon door. Ook de gecombineerde kerkdienst op 8 november in de Hofkerk te Delft gaat vooralsnog gewoon door. En ook de gecombineerde kerkdiensten op 6 en 13 december 2020 te Rotterdam gaan vooralsnog gewoon door. Tenzij de Nederlandse Overheid op korte termijn nieuwe beperkende maatregelen neemt, waardoor ook deze diensten niet meer kunnen worden gehouden.

De dove/slechthorende gemeenteleden kunnen een kerkdienst in gebarentaal online volgen via www.doofenkerk.nl.  Of via de website www.opwegmetdeander.nl

Geplaatst in Kerkelijk nieuws, Plaatselijke kerken, Vastgezet Bericht.