Vier het 50 jarig jubileum van de Raad van Kerken mee!

De Delftse Raad van Kerken (RvK) bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dit in het weekend van de kerkennacht. De RvK is een oecumenisch platform waar diverse kerken en geloofsgemeenschappen elkaar regelmatig ontmoeten. Zij ontplooit initiatieven voor burgers van onze stad en is sterk verweven met diverse maatschappelijke en diaconale organisaties.

Het fenomeen Kerkennacht is ontstaan in Duitsland en Oostenrijk, en later in Nederland overgenomen door de landelijke Raad van Kerken. Vorig jaar landde het concept ook in Delft. Tijdens de Kerkennacht presenteren kerken en geloofsgemeenschappen zich op diverse manieren aan de stad.

Hugo de Grootlezing

In feite beslaat de Delftse Kerkennacht dit jaar een heel weekend. Vrijdagavond 21 juni wordt begonnen met de tweede Hugo de Grootlezing door prof. dr. Micha de Winter. Hierin borduurt hij voort op zijn boek ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’. Aansluitend is er een discussie met een forum van organisaties die werken voor- en met jongeren, en een receptie. Locatie is het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Van Adrichemstraat 277. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Spoorzonefilm

Zondagmiddag 23 juni, aanvang 14:30 uur besluit de Kerkennacht met een liturgische viering ter ere van het vijftigjarig bestaan van de Raad van Kerken Delft. Na afloop van deze dankdienst is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje. Ook wordt de film ‘Spoor 015’ vertoond die Viciefilms in opdracht van MoTiv over het spoorzoneproject maakte. Die laat zien hoe een dergelijke ingreep in de stad de levens van de bewoners beïnvloedt. Locatie is de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25. Geïnteresseerden zijn voor zowel de Hugo de Grootlezing op vrijdag als de dankdienst op zondag van harte uitgenodigd.

 

Voor de zaterdag was oorspronkelijk het plan om als Delftse kerken acte de présence te geven op de Markt. Helaas heeft de voorbereidende commissie om praktische redenen moeten besluiten dit programma te laten vervallen. Namens de commissie,

 

pastor Robin Voorn, ds. Hein Vaartjes, Emiel Lonte,

Jasper van der Kooij, ds. Jurjen G. Fennema

 

Geplaatst in Nieuwsbrief, Overig nieuws.