Nieuw distributiecentrum Voedselbank Delft

De Voedselbank Delft (VBD) verzorgt inmiddels bijna tien jaar voedselpakketten voor huishoudens in haar regio. Om deze taak te kunnen waarmaken telt de Voedselbank in Delft op dit moment vier uitdeelpunten, allen gevestigd in kerken. Daarnaast zijn er uitdeelpunten in Pynacker en Nootdorp. In een van de kerken, de Immanuëlkerk, is niet alleen een uitdeelpunt gevestigd maar deze kerk dient tevens als distributiecentrum. Hier komen op woensdag en met name op de uitdeeldag donderdag alle producten naar toe die wij van links en rechts aangeleverd krijgen of die we vaak tot in de verre omgeving zelf gaan halen. De combinatie uitdeelpunt/ distributiecentrum is dankzij de zeer flexibele houding van de Immanuëlkerk de laatste jaren mogelijk geweest.

In 2013 hebben we echter opnieuw een stijging van het aantal versterkte voedselpakketten met meer dan 100 stuks moeten accepteren, dat is zo’n 40% meer ten opzichte van een jaar geleden. Dat betekent dat we ook steeds meer producten moeten verwerven om het groeiende aantal pakketten te kunnen samenstellen. Met name bij de verwerking en opslag van het toenemende aantal producten dat nodig is om al die voedselpakketten te vullen zit het probleem. De ruimte in de Immanuëlkerk is te beperkt geworden. Alle opslagcapaciteit daar wordt door ons gebruikt, bijna alle ruimten worden op donderdag door ons bezet

Met het toenemende gebrek aan ruimte in het achterhoofd, is er in het voorjaar nagedacht over wat de Voedselbank Delft aan ruimte zou nodig hebben. Er is op papier gezet wat het ideaalplaatje zou zijn en op basis daarvan heeft het bestuur het besluit genomen om op zoek te gaan naar een nieuw onder- komen dat moest gaan dienen als distributie- en opslagcentrum. Deze zoektocht heeft enige maanden geduurd maar halverwege november kwam een en ander rond en kon aan de voorbereidingen van de verhuizing worden begonnen.

Het nieuwe onderonderkomen is een bedrijfshal, gelegen aan de Schieweg 87K te Delft. Het nieuwe onderkomen was een kale bedrijfshal, waar geen aansluiting op de riolering, en geen gas, water of elektra aansluitingen lagen. De ruimte op zich was echter zeer geschikt. In de onderhandelingen met de verhuurder over de voorwaarden van verhuur, werd overeen gekomen dat de verhuurder ons in een aantal zaken zou tegemoet komen als wij ons als voedselbank voor een wat langere termijn zouden vastleggen. Om ook als voedselbank enige zekerheid naar de toekomst te hebben, werd een huurovereenkomst gesloten voor 5 jaar. Een deel van de verhuizing naar de nieuwe hal is al achter de rug. Er is in november en december flink verbouwd in de hal. Zo zijn er een toiletgroep, een keuken, een inpak- en ompakruimte gerealiseerd. Een en ander aan ruimtes is betegeld en er liggen goede vloeren in. De verhuurder is ons hierin zeer ter wille geweest en heeft een aantal bouwtechnische ingrepen voor zijn rekening genomen. Maar ook een aantal van onze eigen vrijwilligers hebben hard in de hal gewerkt om dingen gebruiksklaar te maken. Van diverse sponsoren en gulle gevers hebben we meubilair, kasten, stoelen, keukeninventaris en dergelijke gekregen. Er lopen nu nog een aantal aanvragen bij diverse fondsen om een deel van de aanleg van CV, gas en elektra te kunnen bekostigen. Ondanks dat hebben we als voedselbank zelf natuurlijk ook nog diep in eigen buidel moeten tasten in deze kostbare (maar noodzakelijke) operatie.

In de Immanuëlkerk wordt het na 1 januari echt een stuk rustiger. De kerk blijft in gebruik als
uitdeelpunt en als hoofdkwartier van de sociaalfinancieel adviseurs. Maar het inzamelen van
voedselproducten, het in- en ompakken, de opslag, koelcel en vriezers gaat dus m.i.v. 1 januari
verhuizen naar ons nieuwe onderkomen aan de Schieweg. We zijn de Immanuelkerk zeer
erkentelijk voor de gastvrijheid in de afgelopen 10 jaar en hopen dat we er ons uitdeelpunt
mogen blijven houden zolang dat nodig is.

Geplaatst in Plaatselijke organisaties.