Waals Hervormde Gemeente Delft draagt kerkgebouw over aan de stad

De Kerkenraad van de Waals Hervormde Gemeente Delft heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bijzondere bijeenkomst, dinsdag 22 april a.s., ’s middags om 16.00 uur, in ons kerkgebouw Oude Delft 179-181.

Wij hebben dan een ontmoeting met het gemeentebestuur van Delft. Het moment is aangebroken om ons kerkgebouw over te dragen aan de gemeente Delft. Hier is breed overleg aan vooraf gegaan, in goede harmonie.

De gemeente wordt vertegenwoordigd door de burgemeester mr.drs. G.A.A. Verkerk. Door de ondertekening van de Schenkingsakte en van de Gebruikersakte wordt de overdracht bekrachtigd.

Wij willen nadrukkelijk onderstrepen dat de Waalse Gemeente Delft al haar activiteiten blijft voortzetten in het kerkgebouw.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Met een informele ontmoeting zullen wij ons samenzijn afsluiten.

De Kerkenraad van de Waals Hervormde Gemeente

 

 

Het Prinsenhof, voormalig St. Agathaklooster, werd in 1584 eigendom van Prins Willem van Oranje. De kapel van het klooster werd de plaats van samenkomst voor de Waalse kerk, een thuis voor de vele Franstalige vluchtelingen uit Wallonie. In 1585 kwam de eerste kerkenraad, met ds. Moreau als eerste predikant. Hij ligt ook begraven in de kerk, evenals vijf kleinkinderen van Willem van Oranje. Het eigendom van de kerk wisselde in de loop der eeuwen verschillende keren tussen de Prins en de stad Delft. In 1808 schonk de stad het gebouw aan de Waalse gemeenschap. Nu wordt het gebouw teruggegeven aan de gemeente Delft.
Het ledental van de Franstalige, protestantse, Waalse kerk is sterk teruggelopen. Het ontbreekt in toenemende mate aan bestuurskracht om de verantwoordelijkheid voor het gebouw te dragen. Daarom besloot de kerkenraad na breed overleg het terug te geven aan Delft. Op voorwaarde dat de Eglise Wallone het om niet kan blijven gebruiken. Het kerkgebouw blijft dus gebruikt worden voor de kerkdiensten en andere activiteiten. Ook de Vrijzinnig Hervormden blijven het gebouw gebruiken.

Zie ook Delft op zondag, 20 april 2014: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/gemeente-delft-krijgt-de-waalse-kerk-cadeau

Geplaatst in Plaatselijke kerken.