Website Raad van Kerken Delft live, Nieuwsbrief vernieuwd

Vanaf 31 oktober 2011 om 23.00 uur is de website www.raadvankerkendelft.nl in de lucht. In eerste instantie voor de lezers van de Nieuwsbrief.    De website is bedoeld om informatie te verstrekken aan een breed publiek, over hetgeen de kerken in Delft bieden; naamsbekendheid van de site is evenzeer van belang als correcte informatie.

De Nieuwsbrief, die in 2007 ontstond om snel informatie uit te kunnen wisselen tussen de afgevaardigden van de kerken die lid zijn van de Raad van Kerken Delft, is geëvolueerd naar een nieuwsmedium over de samenwerking tussen kerken in Delft. Samenwerking met andere kerken, en samenwerking met instellingen. De Nieuwsbrief verschijnt, met uitzondering van de vakanties als er weinig nieuws is, zeker één keer per week en de omvang dijt almaar uit, evenals het aantal lezers.

De Nieuwsbrief is gaan fungeren als nieuwsbron voor kerkbladen, overheid en de lokale pers. Overheden en instellingen verzoeken regelmatig om via de Nieuwsbrief mededelingen aan de Delftse kerken te doen. Omdat de Raad van Kerken Delft niet meerdere malen per week een Nieuws-brief van forse omvang wil laten verschijnen en tóch de interessante kopij wil verwerken, is gekozen voor een website, die dagelijks ververst wordt. Daar is een kleine redactie voor gevormd; de nieuws-voorziening is niet langer het werk van één persoon, zodat deze minder kwetsbaar is geworden. Blijft u vooral kopij inzenden; de grootte van de website is vrijwel onbeperkt. Op de website is veel ruimte om aandacht te geven aan het kerkelijk leven in Delft, waarbij ook foto’s en filmpjes geplaatst kunnen worden. Er zal voortdurend nieuws te vinden zijn.

De website bevat een agenda van kerkelijke activiteiten in Delft, en geeft een overzicht van de vieringen en diensten in de kerken en de verzorgingscentra. Uw ingezonden kopij wordt voortaan op de website geplaatst en -kort- in de Nieuwsbrief, die daarmee beperkt in omvang kan zijn. De website heeft een eenvoudige vormgeving. De nadruk ligt op de navigatie zodat men snel informatie kan vinden op een logische plaats, en op de nieuwsberichten. Er zijn geen discussie-platforms, geen invulformulieren voor contact met de redactie, er zijn geen blogs, geen mogelijk-heden om de sociale media zoals Hyves, Facebook of Twitter te gebruiken, geen knoppen om te klagen, en geen verborgen gedeelten waar men alleen met een wachtwoord toegang heeft. Een kleine redactie van vrijwilligers concentreert zich volledig op kerkelijk oecumenisch nieuws uit Delft. Oecumenisch in de zin van kennisnemen van elkaars activiteiten, mede-leven, en waar mogelijk samenwerken. De Nieuwsbrief heeft aangetoond dat daar de belangstelling naar uitgaat.

De Nieuwsbrief heeft een vormgeving gekregen die aansluit bij die van de website. Het bekende symbool voor de oecumene bovenaan de eerste pagina van de Nieuwsbrief moest daarbij helaas verdwijnen, maar het gaat niet verloren. De Nieuwsbrieven bevatten met regelmaat nieuws van de Raad van Kerken Delft zelf, bijvoorbeeld over de Dodenherdenking op 4 mei, de Week van Gebed voor de Eenheid, vergaderingen, of van haar werkgroepen zoals de Commissie Pastoraat voor Zorginstellingen en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Als de Raad zelf de bron van het nieuws is, wordt dit voortaan aangeduid met dit prachtige icoon. Zo kan de Raad naar zichzelf verwijzen op de website zonder in een ‘loop’ te geraken.

Geplaatst in Eigen nieuws, Nieuwsbrief.