website voor katholiek onderwijs

Op de nieuwe website www.venstersopkatholiekgeloven.nl staan vijftig vensters die elk zicht geven op een kernthema van katholiek geloven.

De vensters zijn gerangschikt in zeven categorieën zoals: ‘Waarin katholieke geloven’ of ‘Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten’ of ‘Katholieken en hun geloofsgemeenschap’. Onder iedere categorie schuilen de namen en symbolen (icoontjes) van de 50 vensters. Zo duidt een duif het venster over de heilige Geest aan en een kruis met de windsels het venster over verlossing. De website is in eerste instantie bedoeld voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die snel laagdrempelige informatie over katholiek geloven en leven tot hun beschikking krijgen.

Geplaatst in Overig nieuws.